Novosti in spremembe pri Eko skladu

26.06.2023

Eko sklad je 23. 6. 2023 preklical dosedanje razpise za subvencioniranje nakupa električnih vozil in hkrati objavil dva nova – za fizične in pravne osebe. Oba prinašata precej novosti.

Novosti in spremembe pri Eko skladu

26.06.2023

Novosti in spremembe pri Eko skladu

Z novim razpisom so zagotovljena sredstva za nadaljnje subvencioniranje električnih vozil. Po novem bo subvencija za cenejše avtomobile višja. Denarne podpore za testna vozila ni več, nadomesti pa jo subvencija za rabljena vozila. Ta je sicer nižja, odpadejo pa omejitve glede trajanja registracije in s tem povezana tveganja. Poenostavljajo se tudi postopki. Podjetja pa imajo na voljo ugodno možnost kreditiranja nakupa električnih vozil, vključno s priključnimi hibridi.

Dve višini subvencije

Od zdaj bosta za nakup novega vozila na voljo dve različno visoki subvenciji:

6.500 evrov za vozila, ki stanejo do 35.000 evrov z DDV; 

4.500 evrov za vozila s ceno od 35.000 do 65.000 evrov z DDV.

Za vozila, dražja od 65.000 evrov, še naprej ni mogoče dobiti subvencije. Ukinja pa se omejitev subvencije na 20 odstotkov celotne investicije. 

Po novem prav tako ni več subvencije za testna vozila. Namesto tega se uvaja denarna podpora za nakup rabljenega vozila, ki jo lahko uveljavljajo samo fizične osebe. Višina te subvencije je prav tako odvisna od vrednosti avtomobila: 

– 3.000 evrov za vozila, ki stanejo do 30.000 evrov; 

– 2.000 evrov za vozila s ceno od 30.000 do 65.000 evrov. 

Pogoj za subvencijo za rabljena vozila je, da je bil avtomobil prvič registriran v Sloveniji in da zanj še ni bila podeljena denarna podpora.

Kako je s subvencijami pri pravnih osebah?

Enake omejitve veljajo pri subvencijah za pravne osebe. Pridobijo jih lahko samo pravne osebe javnega prava, ki niso proračunski porabniki, podjetja, ki opravljajo dejavnost, ki omogoča poračun DDV tudi za neelektrična vozila (avtošole, rent-a-car …), ter podjetja in podjetniki, ki niso v sistemu DDV.

Subvencij za predelavo vozil ni več.

V petek, 23. 6. 2023, je Eko sklad objavili tudi nov razpis za kreditiranje okoljskih naložb podjetij, kar vključuje tudi nakup baterijskih električnih vozil in priključnih hibridov. Obrestna mera znaša 3-mesečni euribor + 1 odstotek, možna pa je tudi fiksna obrestna mera 2,8 odstotka. Prav tako je ponujena možnost, da podjetja naknadno preidejo s fiksne obrestne mere na spremenljivo ali obratno.

Poenostavljeno oddajanje vlog

Večja sprememba je tudi, da je vloge mogoče oddati v elektronski obliki – za fizične osebe prek portala eUprava, za pravne osebe pa na portalu SPOT. Uporaba elektronske poti ni obvezna, jo pa Eko sklad spodbuja, saj naj bi bile te vloge obdelane hitreje. Prav tako Eko sklad po novem ne zahteva več fotokopij prometnega dovoljenja, ampak te podatke pridobi sam z vpogledom v evidenco registriranih vozil.

Še vedno pa velja, da je avtomobil pred oddajo vloge treba kupiti in registrirati. Ta razpis je tako na voljo za vozila, ki so bila kupljena in registrirana od 1. 5. 2023 naprej.