Še dni h min s do dražje elektrike
Preberi več
Pogosta vprašanja KONTAKT

Sončna elektrarna MOON

Zagotovite si neodvisnost od ponudnikov električne energije in dolgoročno stabilnost brez nepredvidljivih nihanj cen z lastno sončno elektrarno, ki zagotavlja vašemu podjetju energetsko samooskrbo.

Sončna elektrarna MOON

Sončna elektrarna MOON za podjetja
Čas se izteka

Čas se izteka

Le še do 31. decembra je čas, da pri elektrodistributerju vložite vlogo za soglasje za postavitev in priklop vaše sončne elektrarne (do 43 kW) v omrežje. Tako si boste še lahko zagotovili obračunavanje po finančno najugodnejšem sistemu neto meritev. Ta vam zagotavlja hitrejšo povrnitev vaše investicije. Ker je v tem primeru čas zares denar, vam pri znamki MOON zagotavljamo, da bomo vašo vlogo pripravili v zgolj treh tednih* po prejemu povpraševanja. Oglasite se nam čim prej, pravočasno oddajte vlogo in prehitite nova pravila.

Preberi več

Prednosti lastne sončne elektrarne

  • Energetska samooskrba in neodvisnost
  • Tiho delovanje
  • Minimalno vzdrževanje in dolga življenjska doba
  • Trajnostna proizvodnja čiste električne energije brez emisij CO2
Investicija v lastno sončno elektrarno je ekonomična odločitev

Investicija v lastno sončno elektrarno je ekonomična odločitev

Sončne elektrarne MOON so na voljo v različnih velikostih, zato so primerne za vse strešne in ostale površine. Zagotavljajo vam zmogljivost od 5kWp dalje. Tako pridobljena električna energija pa bo zagotovljeno čista, saj sistem ne onesnažuje okolja. Vašo sončno elektrarno zgradimo po načelu »na ključ«, kar pomeni, da mi poskrbimo za izvedbo celotnega postopka: od začetnega strokovnega svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, načrtovanja, montaže in priključitve na distribucijsko omrežje. Sistem zasnujemo po vaših željah in pričakovanjih, pri omrežnemu operaterju uredimo potrebno dokumentacijo in soglasja, ter vam pomagamo tudi pri postopku dodelitve subvencije.

OPTIMALNO UPRAVLJANJE Z ELEKTRIKO

S sistemom za celovito energetsko upravljanje objekta optiMOON povežite vire in porabnike električne energije v vašem podjetju ter tako optimizirajte stroške, zaščitite porabnike in maksimalno izkoristite energijo, ki jo imate na razpolago.

Kako lahko poskrbite za samooskrbo?

1. Posamezno podjetje

1. Posamezno podjetje

Sončna elektrarna, denimo na strehi vašega poslovnega objekta, bo ves dan prozivajala dovolj električne energije za vaše podjetje. Podjetja imajo ponavadi največjo porabo ravno čez dan, kar se ujema s proizvodnjo sončne elektrarne. Če bo elektrarna pravilno dimenzionirana, podjetje praktično ne bo imelo stroškov z električno energijo, saj je bo na letni ravni proizvedla toliko, kot je bo podjetje tudi porabilo.

2. Najemodajalci

2. Najemodajalci

Lastniki, ki svoje poslovne stavbe dajejo v najem in sami obračunavajo stroške energije najemnikom, lahko s sončno elektrarno zmanjšajo izdatke za električno energijo, kar pomeni bodisi veči zaslužek zanje ali nižje stroške za najemnike in s tem konkurenčno prednost najemodajalcev.

3. Poslovni objekti v solastništvu

3. Poslovni objekti v solastništvu

Ko gre za poslovne objekte, ki so v solastništvu več podjetij, pa je kot vsak drug poseg na takšnih stavbah treba najprej pridobiti soglasje vseh lastnikov. Kako se razdelijo stroški gradnje sončne elektrarne, je nato odvisno od medsebojnega dogovora.

Čisto, prilagodljivo in »na ključ«

Čisto, prilagodljivo in »na ključ«

Sončne elektrarne MOON so na voljo v različnih velikostih, zato so primerne za vse strešne in ostale površine. Zagotavljajo vam zmogljivost od 5kWp dalje. Tako pridobljena električna energija pa bo zagotovljeno čista, saj sistem ne onesnažuje okolja. Vašo sončno elektrarno zgradimo po načelu »na ključ«, kar pomeni, da mi poskrbimo za izvedbo celotnega postopka: od začetnega strokovnega svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, načrtovanja, montaže in priključitve na distribucijsko omrežje. Sistem zasnujemo po vaših željah in pričakovanjih, pri omrežnemu operaterju uredimo potrebno dokumentacijo in soglasja, ter vam pomagamo tudi pri postopku dodelitve subvencije.

Ste vedeli?

Sončno elektrarno lahko postavimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki jo večji del dneva obseva sončna svetloba. Najučinkovitejša je postavitev na streho, ki je obrnjena na jugozahod, jug ali jugovzhod. Sončne module pa lahko vgradimo tudi na fasade stavb, rastlinjake, garaže, kot strehe teras ali na tla, skratka kamor koli, kjer jih lahko doseže sončna svetloba.

Se vam splača lastna sončna elektrarna?

Se vam splača lastna sončna elektrarna?

Preverite konkretne zneske za vaš primer.

Vašo sončno elektrarno zgradimo na ključ

Vprašanja in odgovori

Ne izgubljajte časa z iskanjem odgovorov na vaša vprašanja. Za vas smo jih zbrali na enem mestu.

VSI ODGOVORI
Kaj je samooskrba z električno energijo?
Samooskrba je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov z napravo za samooskrbo, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe. Namenjena je pokrivanju lastnega odjema električne energije končnega odjemalca, in sicer gospodinjskega ali malega poslovnega odjemalca. Naprava za samooskrbo lahko proizvaja električno energijo z izrabo sončne, vetrne, vodne ali geotermalne energije ter s soproizvodnjo toplote in električne energije, ki kot primarni vir uporablja obnovljive vire energije. V praksi močno prevladujejo naprave za izrabo sončne energije - sončne elektrarne. Končni odjemalci z napravo za samooskrbo se brez pomoči omrežja ne morejo samooskrbovati z električno energijo in nujno potrebujejo omrežje, ki jim omogoča oddajo viškov proizvodnje ter možnost odjema energije, ko njihova proizvodnja ne zadošča. Distribucijsko omrežje je v tem primeru zaradi neusklajenosti med proizvodnjo odjemalčeve proizvodne naprave za samooskrbo in porabo končnega odjemalca v vlogi »virtualnega« hranilnika oziroma baterije. Po novelirani Uredbi o samooskrbi iz leta 2019 je lahko samooskrba v primeru posameznih gospodinjskih ali malih poslovnih odjemalcev individualna. V primeru med seboj povezanih gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev z napravo za samooskrbo pa gre za skupnostno samooskrbo, ki lahko zajema samooskrbo večstanovanjskih stavb ali skupnost OVE, v katero se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo preko dveh ali več merilnih mest, ki sta oziroma so priključeni na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje. Največja moč naprave za samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na katerega je ta naprava priključena, oziroma 0,8-kratnika vsote priključnih moči odjema merilnih mest, vključenih v posamezno skupnostno samooskrbo.
Zakaj bi se odločili za lastno sončno elektrarno?
Če se odločite za postavitev sončne elektrarne na svojem objektu, lahko proizvajate lastno zeleno električno energijo, hkrati pa si znižate strošek elektrike. Sonce proizvaja energijo v dveh pojavnih oblikah - kot »toploto« in kot »svetlobo«. Za obratovanje sončne elektrarne potrebujete le svetlobo. Tudi na območjih, kjer je večji del dneva oblačno in ne sije sonce, je še vedno dovolj svetlobe za proizvajanje elektrike.
Kako pripravite najustreznejšo ponudbo za moj objekt?
Pred pripravo konkretne ponudbe strokovnjaki MOON opravijo pregled na vašem objektu. Pri tem preverijo električne inštalacije, infrastrukturo, lego objekta in predvideno namestitev sončne elektrarne … in vam nato na podlagi tega pripravijo najustreznejšo rešitev.
Koliko časa traja celoten postopek?
Po tem, ko se s strokovnjaki MOON dogovorite, kaj točno potrebujete, poteka postopek naprej zelo hitro. Še najbolj zamudni so uradni postopki, skozi katere pa vas vodijo strokovnjaki MOON in jih povsod, kjer je to le mogoče, tudi opravijo namesto vas. Najbolj zamuden del postopka je obravnava vloge in pridobivanje dovoljenja za priklop pri elektrodistributerju. Ti postopki lahko trajajo nekaj tednov. Sama inštalacija je precej hitrejša. Po navadi je montaža dokončana v enem dnevu.
Kdaj se sončna elektrarna splača?
Ocenjujemo, da se investicija splača vsem, katerih letna poraba je večja od 4000 kWh oziroma njihov mesečni račun za elektriko znaša 50 evrov ali več. Mesečni račun za elektriko bo po izgradnji sončne elektrarne sestavljen le še iz stroška obračunske moči in prispevka za SPTE in OVE, ki pa je vezan na priključno moč vašega elektro priključka in ga plačujete že zdaj, tudi v primeru, da ne porabite prav nič električne energije.
Kako hitro se mi bo povrnila investicija?
V povprečju se investicija v domačo sončno elektrarno povrne med 8 in 12 leti kar je odvisno od velikosti same sončne elektrarne (večja ko je, nižja je cena na kW) in seveda vaše porabe in cene električne energije iz omrežja. Pri tem ne pozabite, da bo sončna elektrarna delovala vsaj 30 let!
VSI ODGOVORI
Mail icon

Imate še kakšno vprašanje o ponudbi MOON?

Pošljite nam svoje vprašanje na
moonpower@porsche.si

Imate dodatna vprašanja?
Z veseljem vam svetujemo.

Vas zanima, ali bi bila sončna elektrarna prava odločitev tudi za vaš dom? Naj vam pomagamo.

Oddaj povpraševanje

Čas se izteka

Le še do 31. decembra je čas, da pri elektrodistributerju vložite vlogo za soglasje za postavitev in priklop vaše sončne elektrarne v omrežje. Tako si boste še lahko zagotovili obračunavanje po finančno najugodnejšem sistemu neto meritev. Ta vam zagotavlja hitrejšo povrnitev vaše investicije.

Ker je v tem primeru čas zares denar, vam pri znamki MOON zagotavljamo, da bomo vašo vlogo pripravili v zgolj treh tednih* po prejemu povpraševanja.

Oglasite se nam čim prej, pravočasno oddajte vlogo in prehitite nova pravila.

Preberi več