Pogosta vprašanja KONTAKT

Vse o subvencijah na enem mestu

07.12.2023

Ko se odločate za e-mobilnost in energetsko samooskrbo, je pomembno vedeti, kako vam lahko z nepovratnimi spodbudami pomaga država. Kakšno je torej aktualno stanje subvencij na tem področju tik pred koncem leta 2023?

Vse o subvencijah na enem mestu

07.12.2023

1.

Subvencije za nakup električnega avtomobila – fizične osebe

Trenutno aktualna nepovratna spodbuda Eko sklada znaša 6500 evrov, a le za električna vozila s ceno pod 35 tisoč evrov. Za vozila s ceno od 35 tisoč do 65 tisoč evrov so kupci upravičeni do subvencije v višini 4500 evrov. Skupaj je na voljo 6 milijonov sredstev.

Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti s strani vlagatelja kupljeno po 1. maju 2023 in pred oddajo vloge. Pred oddajo vloge mora biti v Republiki Sloveniji opravljena tudi prva registracija novega vozila po proizvodnji, vlagatelj pa mora postati prvi lastnik oziroma prvi lizingojemalec vozila, ki je predmet naložbe. Novo vozilo je pod prej navedenimi pogoji mogoče kupiti oziroma zakupiti tudi v tujini. Še to: označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega vozila.

Na voljo je tudi – nekoliko nižja in od skupne vrednosti nakupa vozila in njegove kategorije odvisna - subvencija za nakup rabljenega električnega vozila. Prva registracija rabljenega vozila mora biti opravljena po 1. novembru 2020 v eni od držav članic Evropske unije, registracija vozila s strani vlagatelja prošnje za subvencijo pa mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. maju 2023 in pred oddajo vloge. Vlagatelj mora po registraciji postati lastnik oziroma lizingojemalec vozila, ki je predmet naložbe.

Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso predmet naložbe po aktualnem razpisu.

Več podrobnosti

Za subvencije za nakup osebnega električnega avtomobila bo do leta 2026 na voljo 15 milijonov evrov. Borzen, ki od leta 2024 prevzema upravljanje teh subvencij namesto Eko Sklada, naj bi z naslednjimi javnimi pozivi za področje elektromobilnosti, vključno s polnilno infrastrukturo, začel sredi leta 2024.

2.

Subvencije za nakup električnega vozila – pravne osebe

Pravne osebe do zgoraj navedene subvencije niso upravičene, lahko pa izkoristijo možnost odbitnega DDV, ki večinoma presega prej omenjene zneske subvencij za fizične osebe. Aktualna različica Zakona o davku na dodano vrednost omogoča odbitek vstopnega DDV za vse električne avtomobile, ki so namenjeni opravljanju katere koli dejavnosti davčnega zavezanca in pri katerih cena z vključenim DDV oziroma drugimi dajatvami ne presega 80 tisoč evrov.

Pomembna ugodnost je tudi ničelna boniteta za uporabo službenega vozila. Če oseba službeni avtomobil uporablja tudi v zasebne namene, gre namreč za ugodnost, za katero se plačuje davek. Pri klasičnih vozilih znaša ta mesečna boniteta 1,5 odstotka nakupne vrednosti avtomobila. Z zadnjo novelo Zakona o dohodnini za uporabnika električnega vozila boniteta znaša 0 (nič) evrov, torej se ne plačuje. Prav tako največja vrednost vozila, za katero to velja, ni več omejena na 60 tisoč evrov. Tu nekaj prihrani tudi podjetje, saj mora pri klasičnem vozilu plačati del prispevkov in davka na boniteto, pri električnem avtomobilu pa tega ni.

Več o vseh finančnih vidikih lastništva službenega električnega vozila, si preberite TUKAJ.

3.

Subvencije za nakup sončne elektrarne – fizične osebe

Razpis za subvencijo je trenutno zaprt. Vloge bo predvidoma spet mogoče oddati v marcu 2024, ko bo pri Borzenu, ki bo te spodbude podeljeval odslej, objavljen nov razpis, ‘težak’ okoli 14 milijonov evrov. Postopek naj bi bil v celoti hitrejši, digitaliziran, pristojni pa vsem kupcem električnih vozil zagotavljajo, da kljub nekajmesečni praznini med zdaj zaprtim in predvidoma marca 2024 objavljenim novim razpisom nihče ne bo ostal brez subvencije.

Spomnimo, do kolikšnih sredstev so bili upravičenci upravičeni po zadnjem razpisu: posamezni upravičenec je lahko prejel do 500 evrov za kilovat inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom oziroma 50 evrov za kilovat inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo brez baterijskega hranilnika. V vsakem primeru pa subvencija ni presegala 25 % upravičenih stroškov, med katere so sicer šteli nakup naprave za samooskrbo, nakup baterijskega hranilnika, stroški montaže, stroški električnih inštalacij in opreme.

4.

Subvencije za nakup sončne elektrarne – pravne osebe

Razpis za dodeljevanje subvencij za sončne elektrarne ter druge proizvodne naprave, namenjen pravnim osebam, zadrugam, fizičnim osebam s pridobitno dejavnostjo in samoupravnim lokalnim skupnostim, velja od 6. novembra 2023. Na voljo je 80 milijonov evrov.

Za sončno elektrarno je mogoče dobiti 180 evrov subvencije za kilovat inštalirane nazivne moči. V primeru, da je sončna elektrarna nameščena na nadstrešek, s katerim se pokrije do tedaj nepokrito parkirišče, pa je mogoče prejeti kar 350 evrov subvencije na kilovat inštalirane nazivne moči.

Na voljo je tudi subvencija za hranilnike električne energije, dodane k novi sončni elektrarni, in sicer v višini 225 evrov na kilovatno uro kapacitete (z nekaterimi omejitvami).

Več podrobnosti
3.

Subvencije za nakup polnilne postaje

Za nakup domačih polnilnic subvencij ni na voljo, naj bi pa bila polnilna infrastruktura vključena v naslednje javne pozive, ki jih bo Borzen objavil sredi leta 2024.
4.

Subvencije za nakup hranilnika električne energije

Subvencija za nakup hranilnika električne energije kot samostojne naložbe ne obstaja. Na voljo pa je kot del paketa skupaj s sončno elektrarno, in to tako za fizične kot pravne osebe.

Podeljevanje subvencij z Eko Sklada z letom 2024 v celoti prehaja na Borzen, kjer bodo postopki po zagotovilih pristojnih potekali hitreje, tudi ali predvsem zaradi popolne digitalizacije celotnega postopka.