Vse o aktualnih subvencijah na enem mestu: odprt je nov razpis za SE

17.06.2024

Ko se odločate za e-mobilnost in energetsko samooskrbo, je pomembno vedeti, kako vam lahko z nepovratnimi spodbudami pomaga država. Kakšno je torej aktualno stanje subvencij na tem področju?

Vse o aktualnih subvencijah na enem mestu: odprt je nov razpis za SE

17.06.2024

1.

Subvencije za nakup sončne elektrarne - fizične osebe brez net meteringa

Borzen je objavil javni poziv za dodelitev subvencij za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe brez net meteringa.

Pozor: Oddaja vlog je možna od 17. 6. 2024 od 8. ure dalje, in sicer v elektronski obliki.

Finančna spodbuda po novem razpisu

Posamezni upravičenec lahko prejme

 • 675,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe,
 • 250,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
 • 725,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45 % upravičenih stroškov naložbe,
 • 300,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30 % upravičenih stroškov naložbe, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
Med upravičene stroške posamezne naložbe sodijo nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije, nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije), pripadajoča električna inštalacija in oprema ter priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Vlogo je mogoče oddati za:

 • individualno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije
 • skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30 milijonov evrov, od tega je 5 milijonov namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25 pa za individualne elektrarne.
Več informacij in vloga
2.

Subvencije za nakup sončne elektrarne - fizične osebe z net meteringom

Razpis je namenjen vsem, ki so vlogo za priključitev oddali do konca leta 2023 in so torej še naprej upravičeni do sistema neto meritev oziroma net meteringa, ki je bil sicer z novim letom ukinjen.

Pozor: oddaja vlog je možna od 17. aprila od 8. ure dalje, ko se je odprla tudi aplikacija za oddajo vlog, pa vse do 1. aprila 2025. Vloge bodo obravnavali po vrstnem redu glede na prejem vloge.

Finančna spodbuda po novem razpisu

Posamezni upravičenec lahko prejme:

 • do 500 evrov za kilovat inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe
 • do 50 evrov za kilovat inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.
V vsakem primeru pa višina subvencije ne presega 25 % upravičenih stroškov naložbe. Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme, priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Vlogo je mogoče oddati za:

 • individualno samooskrbo
 • skupnostno samooskrbo - večstanovanjska raba
 • skupnostno samooskrbo - skupnost OVE

Letos in v letu 2025 naj bi bilo sicer za samooskrbne sončne elektrarne na voljo 14 milijonov evrov.

Na Borzenu obljubljajo, da bodo precej skrajšali čas odločanja o vlogah za subvencije. Če je do zdaj od oddaje vloge za subvencijo za sončne elektrarne do odločitve minilo dobrih šest mesecev, Eko sklad pa je nato potreboval še dva meseca za izplačilo, naj bi zdaj vse skupaj izpeljali v treh ali štirih mesecih.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ocenjujejo, da bo spodbud dovolj za približno 20.000 vlog, pri čemer računajo, da bo kar 70 odstotkov vlog za naprave za samooskrbo brez hranilnika električne energije s povprečno višino subvencije 500 evrov ter 30 odstotkov vlog za naprave z baterijskim hranilnikom električne energije s povprečno višino subvencije 5000 evrov.

Več informacij in vloga
3.

Subvencije za nakup sončne elektrarne – pravne osebe

Borzen je objavil tudi javni poziv za dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev pravnim osebam za investicije v nove proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Pozor: vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev bo možno oddati od 8. 7. 2024 od 10. ure dalje.

Posamezni upravičenec lahko prejme:

 • Za fotonapetostno elektrarno je najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto 180 EUR/kWe. (nazivna električna moč naprave) Pri tem je omejitev priključne naprave postavljena na 1 MW za velika ter 6 MW za srednja, mala in mikro podjetja ter skupnosti.
 • Za prostostoječo fotonapetostno elektrarno je najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto 215 EUR/kWe. Pri tem je omejitev priključne naprave postavljena na 1 MW za velika ter 6 MW za srednja, mala in mikro podjetja ter skupnosti.
 • Pri fotonapetostni elektrarni s kulturno-varstvenim soglasjem znaša najvišja višina pomoči 350 EUR/kWe. Pri tem je omejitev priključne naprave postavljena na 1 MW za velika ter 6 MW za srednja, mala in mikro podjetja ter skupnosti.
 • Za fotonapetostno elektrarno, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore, je višina pomoči omejena na 350 EUR/kWe. Pri tem je omejitev priključne naprave postavljena na 1 MW za velika ter 6 MW za srednja, mala in mikro podjetja ter skupnosti.
 • Za skupnostne fotonapetostne elektrarne znaša najvišja višina pomoči 250 EUR/kWe. Pri tem je omejitev priključne naprave postavljena na 1 MW za velika ter 6 MW za srednja, mala in mikro podjetja ter skupnosti.
 • Najvišja višina pomoči za hranilnik elektrilne energije znaša 225 EUR/kWh (kapaciteta hranilnika), omejitev priključne moči pa je vezana na moč naprave.

Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja, do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja, do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov evrov.

Višina pomoči za vse ostale upravičence, ki niso podjetja, se smiselno določa po istih kriterijih kot za podjetja.

Na razpisu lahko sodeluje sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati:

 • pravna oseba
 • zadruga
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • samoupravna lokalna skupnost
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 60 milijonov evrov. 5 milijonov je namenjenih za skupnostne fotonapetostne elektrarne, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.
Več informacij in vloga
4.

Subvencije za nakup polnilne postaje

Za nakup domačih polnilnic subvencij ni na voljo, naj bi pa bila polnilna infrastruktura vključena v naslednje javne pozive, ki jih bo Borzen objavil sredi leta 2024. Na voljo bosta dva milijona evrov.
3.

Subvencije za nakup hranilnika električne energije

Subvencija za nakup hranilnika električne energije kot samostojne naložbe ne obstaja. Za tiste, ki so sončno elektrarno postavili v času veljavnega net meteringa, pa ministrstvo načrtuje subvencije za dograditev hranilnika. V ta namen bodo letos namenili dva milijona evrov.
6.

Subvencije za nakup električnega avtomobila – fizične osebe

Junija 2024 prihaja nov razpis, pri katerem bodo pogoji enaki kot lani.

Nepovratna spodbuda bo znašala 6500 evrov, a le za električna vozila s ceno pod 35 tisoč evrov. Za vozila s ceno od 35 tisoč do 65 tisoč evrov bodo kupci upravičeni do subvencije v višini 4500 evrov. Skupaj bo za te subvencije do leta 2026 na voljo 15 milijonov evrov sredstev. Na voljo naj bi bila tudi subvencija za nakup rabljenega električnega vozila.

7.

Subvencije za nakup električnega vozila – pravne osebe

Pravne osebe do zgoraj navedene subvencije ne bodo upravičene, lahko pa izkoristijo možnost odbitnega DDV, ki večinoma presega prej omenjene zneske subvencij za fizične osebe. Aktualna različica Zakona o davku na dodano vrednost omogoča odbitek vstopnega DDV za vse električne avtomobile, ki so namenjeni opravljanju katere koli dejavnosti davčnega zavezanca in pri katerih cena z vključenim DDV oziroma drugimi dajatvami ne presega 80 tisoč evrov.

Pomembna ugodnost je tudi ničelna boniteta za uporabo službenega vozila. Če oseba službeni avtomobil uporablja tudi v zasebne namene, gre namreč za ugodnost, za katero se plačuje davek. Pri klasičnih vozilih znaša ta mesečna boniteta 1,5 odstotka nakupne vrednosti avtomobila. Z zadnjo novelo Zakona o dohodnini za uporabnika električnega vozila boniteta znaša 0 (nič) evrov, torej se ne plačuje. Prav tako največja vrednost vozila, za katero to velja, ni več omejena na 60 tisoč evrov. Tu nekaj prihrani tudi podjetje, saj mora pri klasičnem vozilu plačati del prispevkov in davka na boniteto, pri električnem avtomobilu pa tega ni.

Več o vseh finančnih vidikih lastništva službenega električnega vozila, si preberite TUKAJ.

OPOMBA: Pridržujemo si pravico do napake pri tolmačenju posameznega razpisa.