Izračunajte prihranke!

Prihranki, ki bi jih lahko imeli s prehodom na elektriko in z lastno sončno elektrarno, so izjemni. Preverite.

Koliko goriva povprečno porabi vaš avtomobil na 100 kilometrov?
6
3 20
Koliko kilometrov prevozite letno?
20000
5000 50000
Cena bencinskega in dizelskega goriva je preračunana na srednjo vrednost na dan 11. 05. 2022. Cene električne energije za določeno število prevoženih kilometrov so okvirne, saj variirajo glede na vrsto polnjenja (počasno, hitro) in shemo polnjenja na javnih polnilnicah (naročniška, predplačniška, plačevanje sproti).
Vaši stroški za gorivo za 100 prevoženih kilometrov
100 km8 €

Stroški za elektriko za 100 prevoženih kilometrov
Pri polnjenju doma
100 km1 €
Pri polnjenju po najdražji tarifi
100 km3 do 4 €

Vaši letni stroški za gorivo
letno1 €

Letni stroški za elektriko pri enakem številu prevoženih kilometrov
Pri polnjenju doma
letno350 €
Pri polnjenju po najdražji tarifi
letno1225 €

Koliko letnih stroškov imate z rednimi servisi (menjava olja, filtrov ...)?
450
100 1000
Cena servisa v 5 letih oziroma na 100.000 km je preračunana na osnovi razlike med servisom avtomobila na notranje izgorevanje in primerljivega električnega avtomobila iste znamke. Faktor razlike je 0,45.
V preteklih petih letih ste za servise plačali
2250 €

Z električnim avtomobilom bi bil vaš strošek
200 €

Kako visok je vaš mesečni račun za elektriko?
450
20 1000
Pri izračunu je upoštevana skupna cena električne energije z omrežnino in prispevki v višini 0,13 EUR/kWh z DDV. V izračunu prihranka s sončno elektrarno je upoštevana investicija v nakup in montažo fotovoltaičnega sistema ter redna omrežnina, ni pa vračunan investicijski strošek za hranilnik energije, ki je opcijski.
Vaš strošek za elektriko je
na leto
700 €
v 20 letih
1400 €

S sončno elektrarno bi v 20 letih prihranili
200 €