Pogosta vprašanja KONTAKT

Optimalno upravljanje z električno energijo v vašem podjetju

Sistem celovitega energetskega upravljanja v vašem objektu stalno spremlja vaše potrebe in stanje v električnem omrežju, optimizira porabo ter vam omogoča, da maksimalno izkoristite energijo in priključno moč, ki jo imate na razpolago. Tako omogoča tudi zniževanje stroškov električne energije.

Optimalno upravljanje z električno energijo v vašem podjetju

optiMOON

Prednosti sistema optiMOON

  • Nižanje stroška omrežnine za priključno moč z nadzorovanjem koničnih moči porabe
  • Prihranki pri strošku energije
  • Optimalna izraba energije iz lastne sončne elektrarne

Posebnosti sistema optiMOON

  • Stalen nadzor in neposredno upravljanje od koderkoli (internetni dostop)
  • Enostaven, natančen in razumljiv pregled energijskih tokov v prostorih vašega podjetja
  • Preprečevanje preobremenitve priključka in nižanje koničnih moči in s tem prihranek tudi pri strošku omrežnine za priključno moč

Preverite: simulacija delovanja sistema optiMOON

  • Poraba električne energije v objektu v primeru normalnega delovanja ob uporabi sistema optiMOON in brez njega
  • Poraba električne energije v objektu v primeru povečane porabe – npr. zaradi polnjenja e-avta - ob uporabi sistema optiMOON in brez njega
  • Poraba električne energije v objektu ob hitrejšem polnjenju vozila, ko je manj sonca ali ponoči ob uporabi sistema optiMOON in brez njega
Kakšen je vložek podjetja v sistem?

Kakšen je vložek podjetja v sistem?

Prihranki pri stroških energije so neprimerljivo višji od vložka, ki vključuje: 1. enkratni strošek nakupa strojne opreme (naprave optiMOON) 2. mesečni znesek oziroma naročnino za delovanje nadzornega sistema (»dashboard«) na vaših pametnih napravah

Kaj lahko upravljamo s sistemom optiMOON?

Kaj lahko upravljamo s sistemom optiMOON?

optiMOON omogoča nadzor in varno upravljanje s porabniki z Modbus povezljivostjo, kot so npr. naprave za ogrevanje in hlajenje (toplotna črpalka ali klimatske naprave), hranilniki električne energije, polnilne postaje za električne avtomobile, sistemi za upravljanje pametnih prostorov, nadzor celotne porabe objekta iz omrežja ... Poleg tega sistem upravlja še do tri alternativne vire električne energije (sončna elektrarna, kogeneracija v objektu) in do dva hranilnika električne energije.

STE VEDELI?

Trenutno ponudniki energije v Sloveniji še ne omogočajo polnega izkoristka vsega, kar omogoča optiMOON, a z njim boste povsem pripravljeni na prihodnost. Ker se poraba elektrike izjemno povečuje, postaja dobava dovolj velikih količin v najbolj obremenjenih delih dneva vedno večji problem. V bližnji prihodnosti se zato obetajo velike spremembe pri obračunavanju porabe električne energije. V času, ko bo poraba večja, bo višja tudi cena. Če v Sloveniji trenutno poznamo dvotarifno merjenje porabe, čemur uporabniki tudi prilagajamo odjem, pa se v Evropi že uvaja dinamična dnevna tarifa. To pomeni, da se cena elektrike spremeni večkrat na dan. Optimalno prilagajanje tem cenovnim nihanjem bo brez uporabe inteligentnih sistemov upravljanja, kakršen je optiMOON, za uporabnika praktično nemogoče. Pri podjetjih, ki so večji porabniki energije, pa je že sedaj mesečni strošek omrežnine za priključno moč odvisen od najvišjih konic moči, ki jo podjetje odjema iz omrežja, kar lahko hitro postane nesorazmerno visok strošek zaradi nekaj kratkih, le 15-minutnih konic pri odjemu v celem mesecu. Sistem za upravljanje s pametnim krmiljenjem porabnikov preprečuje visoke konične moči in tako neposredno niža mesečne stroške za električno energijo.

Primer delovanja

1. Normalno delovanje

1. Normalno delovanje

Vse naprave v sistemu delujejo sočasno in sistem jim zagotavlja energijo za normalno delovanje glede na vnaprej določene prioritete (npr. vzdrževanje temperature prostorov, kot so denimo pisarne, je na prvem mestu, sledijo druge naprave, gospodinjski aparati v skupnih prostorih za obedovanje ipd.) ter pridobiva in hrani lastno pridobljeno energijo, da je ta na voljo, ko je to potrebno.

2. Delovanje izven delovnega časa

2. Delovanje izven delovnega časa

Naprave delujejo z zmanjšano močjo oziroma po vnaprej določenem programu, pri katerem je poraba elektrike manjša.

3. Začasno povečano delovanje ene od naprav v sistemu

3. Začasno povečano delovanje ene od naprav v sistemu

Pozimi, ko se v okolici poslopja (na primer na službenem parkirišču) na površini nabirata sneg in led, lahko upravljalec sistema z aktivacijo scenarija za zimske razmere določi višjo prioriteto sistemu za gretje zunanjih talnih površin, pri čemer druge naprave delujejo minimalno zmanjšano, a tega uporabniki praktično ne zaznajo.

4. Super-prioritete

4. Super-prioritete

Prek aplikacije ali v napravi optiMOON se ročno aktivira program, pri katerem se največja možna količina energije nameni za denimo hitro polnjenje električnih avtomobilov (uporabno na primer v podjetju, v katerem si vozila v voznem parku deli več uporabnikov in je treba baterije na hitro napolniti med eno in drugo uporabo), pri čemer se po potrebi kaka druga naprava v sistemu začasno tudi ustavi. Tak način delovanja se lahko avtomatsko zaključi, takoj ko prejme sistem informacijo, da je polnjenje vozil končano.

Vprašanja in odgovori

Ne izgubljajte časa z iskanjem odgovorov na vaša vprašanja. Za vas smo jih zbrali na enem mestu.

VSI ODGOVORI
Kaj je e-upravljanje in kakšne koristi mi prinaša?
Ko govorimo o e-upravljanju, imamo v mislih sistem celovitega energetskega upravljanja v vašem objektu (kot ga omogoča denimo naprava optiMOON), ki stalno spremlja vaše potrebe in stanje v električnem omrežju, optimizira porabo – ki se v primeru polnjenja električnega avtomobila močno poveča - ter vam omogoča, da maksimalno najbolj učinkovito izkoristite energijo, ki jo imate na razpolago, denimo tisto, ki ste jo v hranilnik električne energije shranili iz lastne sončne elektrarne. Tako omogoča tudi prihranke pri strošku električne energije, omrežnine in obračunske moči.. Prav tako vam ponuja enostaven in razumljiv pregled energijskih tokov v vašem gospodinjstvu oziroma podjetju.
Zakaj bi sploh potrebovali inteligentno upravljanje s sistemom optiMOON?
Ker se poraba elektrike izjemno povečuje, je postala dobava dovolj velikih količin v najbolj obremenjenih delih dneva velik problem. V bližnji prihodnosti se zato obetajo velike spremembe pri obračunavanju porabe električne energije. V času, ko bo poraba večja, bo višja tudi cena. V Sloveniji trenutno poznamo dvotarifno merjenje porabe, čemur uporabniki tudi prilagajamo odjem, v Evropi pa se že uvaja dinamična dnevna tarifa. To pomeni, da se cena elektrike spremeni večkrat na dan. Optimalno prilagajanje tem cenovnim nihanjem, optimizacija porabe glede na trenutne potrebe ter preprečevanje preobremenitev sistema bo brez uporabe inteligentnih sistemov upravljanja, kakršen je optiMOON, za podjetje, uporabnika oziroma upravljavca sistema praktično nemogoče, kot je nemogoče preprečevati visoke stroške omrežnine za priključno moč brez sposobnosti takšnega sistema, da zmanjšuje konične moči.
Se namesto modula Load Guard res splača kupiti optiMOON?
Da. Modul Load Guard je namreč namenjen le prilagajanju moči polnjenja polnilne postaje za električni avtomobil drugim potrošnikom električne energije (dinamično polnjenje) in s tem preprečevanju preobremenitev. Vi pa si z enkratnim vložkom v nakup strojne opreme optiMOON (ki ni dosti večja od cene Load Guarda, ki ga optiMOON popolnoma nadomesti) in z manjšim mesečnim zneskom za delovanje nadzornega sistema (»dashboard«) na vaši pametni napravi zagotovite optimizirano porabo energije v celotnem vašem objektu.
Kaj potrebujemo za nadzor nad delovanjem sistema optiMOON?
Upravljavec sistema potrebuje, kar pravzaprav doma oziroma v podjetju že imate – dostop do interneta, osebni računalnik ali pametni telefon, preko katerih lahko oseba, ki je za to zadolžena, nadzoruje celoten sistem in prilagaja nastavitve. V primeru, da vaše vgrajene naprave (viri in porabniki energije) podpirajo protokole Modbus oziroma jih je moč krmiliti na takšen način, je vgradnja sistema optiMOON še veliko bolj smiselna.
Je mogoče s sistemom optiMOON vzpostaviti energetsko skupnost?
Da, sistemi optiMOON se lahko povezujejo v skupni zaledni sistem, ki bi nadzoroval delovanje takšne skupnosti.
Je optiMOON kompatibilen s t.i. 'smart home' sistemi?
Da. OptiMOON je povezljiv z različnimi sistemi za upravljanje pametnega doma, ki se držijo uveljavljenih standardov (npr. Fibaro).
VSI ODGOVORI
Mail icon

Imate še kakšno vprašanje o ponudbi MOON?

Pošljite nam svoje vprašanje na
moonpower@porsche.si

Imate dodatna vprašanja?
Z veseljem vam svetujemo.

Vas zanima, ali bi sistem optiMOON koristil tudi vašemu gospodinjstvu? Potrebujete nasvet tudi glede lastne polnilnice za e-avto ali sončne elektrarne? Naj vam pomagamo.

Oddaj povpraševanje