Kaj vam preostane, če ne dobite soglasja?

22.05.2023

Kar 23 odstotkov vseh prosilcev bodisi ostane brez soglasja za priklop lastne sončne elektrarne na omrežje ali pa je izdano soglasje omejeno. Na nekaterih območjih Slovenije je takih celo skoraj dvakrat toliko. A to še ne pomeni nujno tudi konca sanj o lastni energetski neodvisnosti.

Kaj vam preostane, če ne dobite soglasja?

22.05.2023

Kaj vam preostane, če ne dobite soglasja?

Obstaja namreč rešitev, ki vam omogoča shranjevanje energije iz sončne elektrarne, ki je ne smete oddati v omrežje, in njeno porabo, ko jo potrebujete, pa naj bo to takrat, ko vaša elektrarna ne proizvaja elektrike, denimo ponoči, ali v primeru izpada električnega toka iz omrežja.

Rešitev je hranilnik električne energije

Vseh presežkov električne energije, ki jo proizvede vaša sončna elektrarna in je ne porabite takoj, namreč zaradi omejenega ali zavrnjenega soglasja ne smete oddajati v omrežje. Lahko pa jih shranite v hranilniku električne energije, na primer v katerem od hranilnikov POWER iz ponudbe znamke MOON podjetja Porsche Slovenija.

Hranilnik električne energije je pravzaprav baterija z vso potrebno krmilno elektroniko, v katero lahko začasno shranite solarno elektriko, ki jo proizvede vaša sončna elektrarna. Seveda pa lahko vanjo shranite tudi energijo iz omrežja. Hranilnik deluje 24 ur na dan, in to tudi, če pride do izpada električnega toka. V tem primeru sistem vzpostavi samostojno omrežje.*

Najboljša varnost in kakovost: izdelano v Sloveniji. Hranilniki POWER so na voljo v različnih kapacitetah in jih je mogoče kombinirati z vsemi fotovoltaičnimi sistemi. Več informacij si preberite tukaj.

*Če pride do izpada električnega toka, je delovanje hranilnika mogoče le, če je njegova električna vezava zasnovana za delovanje v tem načinu. Način delovanja se določi pri montaži hranilnika.

Kaj pomeni omejeno soglasje?

Omejeno soglasje prinaša omejitev oddajanja električne energije v omrežje, kar preprosto pomeni, da lahko v omrežje oddate manj elektrike, kot je proizvede vaša sončna elektrarna (in je ne porabite sami). Hkrati vaš odjem iz omrežja, ko energije iz sončne elektrarne ni dovolj, ni nič manjši. Posledica je, da ste omejeno energetsko samooskrbni in imate dodatne stroške z električno energijo, ki ste se jim z investicijo v lastno sončno elektrarno želeli izogniti.

A te presežke, ki jih ne smete oddati v omrežje in bi zato šli v nič, lahko shranite v lastni hranilnik električne energije in jih porabljate zvečer ali ponoči, ko bi sicer morali odjemati elektriko iz omrežja.

Kaj v primeru zavrnjenega soglasja?

Do zavrnitve pride, ker je električno omrežje preobremenjeno zaradi že delujočih sončnih elektrarn. V sedanjem sistemu neto meritev namreč te elektrarne presežke proizvedene elektrike oddajajo v omrežje, ki pa ni bilo narejeno za tako velik dvostranski pretok električne energije.

Zavrnjeno soglasje tako pomeni popolno prepoved oddajanja proizvedene elektrike v omrežje – sončna elektrarna torej lahko proizvaja le toliko energije, kot je s porabniki v objektu tudi sproti porabite. Po drugi strani pa morate, ko vaša lastna proizvodnja ne zadošča vašim potrebam (slabše vreme, povečana poraba …) oziroma ko domača sončna elektrarna ne proizvaja električne energije (denimo ponoči), vso potrebno elektriko črpati iz omrežja.

Hranilniki električne energije pa vam omogočajo, da presežke elektrike iz lastne sončne elektrarne shranite in porabite kasneje. Ta energija je za vas povsem brezplačna.

Pri znamki MOON vam zagotavljamo celovito rešitev na ključ, kar pomeni, da poskrbimo za izvedbo celotnega postopka, od začetnega strokovnega svetovanja do načrtovanja, montaže in priključitve sončne elektrarne na distribucijsko omrežje. Potrebno dokumentacijo in soglasja torej urejamo mi, pomagamo pa vam tudi v postopku pridobivanja subvencije Eko sklada. Oglasite se nam, z veseljem vam bomo svetovali.

Del sistema (bližnje) prihodnosti

V bližnji prihodnosti se obetajo spremembe pri obračunavanju proizvedene in porabljene električne energije. Če boste svojo sončno elektrarno na omrežje priključili do konca leta 2024 (ob tem pa vlogo za soglasje oddali do konca leta 2023), boste princip neto meritev oziroma net metering ohranili, dokler bo v uporabi vaša elektrarna, za katero ste pridobili soglasje za priklop.

Za sončne elektrarne, ki se bodo v omrežje vključevale od začetka leta 2025, ta sistem ne bo več veljal, zaračunavanje omrežnine pa bo nediskriminatorno.

To pomeni, da boste morali plačevati vso električno energijo, ki jo boste porabili iz omrežja, in omrežnino zanjo, ne glede na to, koliko elektrike boste oddali v omrežje kot presežek. Strošek, ki ga doslej še ni bilo, bo nastal tudi ob oddaji presežne energije iz vaše sončne elektrarne, saj boste omrežnino prav tako plačali za to elektriko.

V nekaterih evropskih državah že zdaj ne poznajo netiranja, ki je torej pri nas še na voljo. Samooskrba v teh državah poleg sončne elektrarne zahteva tudi hranilnik, ki čez dan shrani energijske presežke in omogoči njihovo porabo v času nezadostne proizvodnje. S tem se zmanjšata odjemanje in oddajanje elektrike v omrežje, zato so veliko nižji tudi stroški kupljene energije ter omrežnine za prevzeto in oddano energijo.

Če še omahujete, ali bi investirali v nakup hranilnika električne energije, vam bo pri odločitvi morda pomagala informacija, da tovrstne naložbe s subvencijo prek Eko sklada spodbuja tudi država. Več o tem preberite tukaj.

Optimizacija porabe

V prihodnosti se bo spremenilo tudi obračunsko obdobje za proizvedeno in porabljeno električno energijo, in sicer se bo prešlo od letnega na dnevni obračun. Poleg tega bo znesek omrežnine vezan na doseženo največjo (konično) moč na priključku v merilnem obdobju. Zato bo še bolj pomembno, da boste znali ne le pridobivati lastno elektriko, ampak tudi optimizirati njeno porabo glede na cenovna nihanja in potrebe v različnih časovnih obdobjih ter preprečevati preobremenitve sistema.Da boste torej lastno energijo iz sončne elektrarne kar najbolje izkoristili in čim bolj zmanjšali stroške omrežnine, boste potrebovali hranilnik.

Da boste lahko najracionalneje upravljali proizvedeno električno energijo in jo razporejali med posamezne porabnike, med katere sodijo tudi veliki porabniki (toplotna črpalka, električni avtomobil), pa boste potrebovali sistem za upravljanje, kakršen je optiMOON. Brez takšnega inteligentnega sistema za celovito energetsko upravljanje bo to namreč praktično nemogoče.

Sistem optiMOON meri porabo in obremenitev na vašem električnem priključku ter večjih porabnikih (polnilnica za e-avtomobil, hranilnik, toplotna črpalka, indukcijski štedilnik, pečica itd.) in proizvajalcih (sončna elektrarna, hranilnik), večino med njimi pa tudi aktivno krmili. Preberite več o prednostih tega inteligentnega sistema tukaj.