Splošni pogoji MOON charge

Splošni pogoji za uporabo polnilne infrastrukture ter sistema za polnjenje električnih vozil MOON charge in gostovanje registriranih uporabnikov pri drugih ponudnikih storitev

Splošni pogoji MOON charge

MOON charge pogoji

1. UVODNA DOLOČILA

1.1.      Splošni pogoji in pravila za uporabo sistema za polnjenje električnih vozil MOON charge (v nadaljevanju: sistem MOON) in z njim povezanih storitev opredeljujejo storitve, pogoje ter pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika, v okviru storitev polnjenja v sistemu MOON, ter urejajo gostovanje registriranih uporabnikov (v nadaljevanju: Splošni pogoji). 

1.2.      Sistem MOON upravlja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

1.3.      Sistem Porsche Group Card (v nadaljevanju: PGC) omogoča avtentikacijo, dostop  in plačevanje storitev sistema MOON.

2. DEFINICIJE

2.1.      Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve polnjenja prek sistema MOON. Uporabnik je lahko registriran ali neregistriran uporabnik.

2.1.1.   Registriran uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirala uporabniški račun MOON charge in ki polnilno infrastrukturo želi uporabljati z uporabo registriranega računa v sistemu MOON.

2.1.2.   Neregistriran uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki polnilno infrastrukturo uporablja brez registracije v sistem MOON, če posamezno polnilno mesto omogoča uporabo neregistriranim uporabnikom (npr. če je na polnilnem mestu dostopna in infrastruktura za avtentikacijo neregistriranih uporabnikov). Neregistriran uporabnik je lahko gostujoči uporabnik ali naključni uporabnik.

2.1.3.   Gostujoči uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki polnilno infrastrukturo uporablja, kot uporabnik storitev tretje osebe, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju njenih uporabnikov v sistemu MOON.

2.1.4.   Naključni uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ni niti registrirani uporabnik niti gostujoči uporabnik in polnilno infrastrukturo uporablja na podlagi avtentikacije in plačila polnilne seje s kreditno kartico (s fizično kreditno kartico ali preko digitalnega sistema).

2.2.      Polnilna infrastruktura je tehnična oprema, ki omogoča polnjenje električnih vozil, in je vključena v sistem MOON.

2.3.      Storitev polnjenja je storitev, ki omogoča polnjenje električnih vozil na polnilni infrastrukturi vključeni v sistem MOON.

2.4.      Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON je PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Ponudnik omogoča polnjenje električnih vozil na polnilnih postajah sistema MOON. Polnilne postaje v sistemu MOON so lahko v lasti ponudnika sistema MOON ali tretjih oseb.

2.5.      Sistem MOON sestavljajo polnilne postaje, vključene v sistem MOON, mobilna in web aplikacija MOON charge, RFID kartice MOON charge, terminali za neposredno plačilo polnjenja na polnilni postaji in povezava do storitev PGC ter digitalni zaledni sistem za upravljanje polnilnih postaj, uporabnikov in povezav za gostovanje.

2.6.      Posamično polnjenje je celovita storitev polnjenja električnega vozila. Začetek in konec polnjenja sta določena s priklopom in odklopom polnilnega kabla vozila iz polnilne postaje oziroma polnilnega kabla polnilne postaje iz vozila. Posamično polnjenje je lahko uspešno ali neuspešno. Posamično polnjenje je časovno omejeno in plačljivo, pri tem pa se mora iz polnilne postaje v vozilo prenesti vsaj 1 kWh električne energije ali mora prenos električne energije trajati vsaj 60 sekund (v nadaljevanju: uspešno polnjenje). V primeru, da se iz polnilne postaje v avto ni prenesla zadostna količina energije, se posamično polnjenje šteje za neuspešno in ni plačljivo.

2.7.      Polnilno mesto je točka priključitve na polnilni postaji. Polnilno mesto ima določeno največjo razpoložljivo izhodno moč, v kilovatih [kW].

2.8.      Uporabniški račun se oblikuje po uspešni registraciji uporabnika v sistem MOON in je zbirka vpisanih uporabnikovih podatkov ter vseh samostojno vnesenih informacij, povezanih z uporabo polnilne infrastrukture, povezane v sistem MOON.

3. REGISTRIRANI UPORABNIKI

3.1.      Z registracijo uporabniškega računa sistema MOON se med ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON in registriranim uporabnikom vzpostavi naročniško razmerje, ki predstavlja pogodbeno razmerje med ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON in registriranim uporabnikom skladno s temi Splošnimi pogoji.

3.2.       Registracijo v sistem MOON je moč izvesti preko MOON charge mobilne aplikacije ali spletne strani https://charge.moon-power.si/#/portal/locations. V sistem MOON se lahko registrirajo člani programa PGC ali nečlani. Člani programa ugodnosti PGC so upravičeni do različnih ugodnosti pri koriščenju storitev polnjenja, v kolikor so te na voljo. Včlanitev v program ugodnosti PGC je brezplačna in se jo lahko opravi na spletni strani https://web.porsche-group-card.si/ ali pri pooblaščenih partnerjih Porsche Slovenija. Tako člani programa ugodnosti kot nečlani morajo opraviti registracijo MOON charge računa. Pri registraciji je potrebno vnesti osebne podatke. V naslednjem koraku je potrebno aktivirati uporabo sistema MOON pri čemer se mora član PGC dodatno avtenticirati, da je član programa zvestobe PGC (ime, priimek, hišna številka, telefon). Člani programa ugodnosti PGC, ki želijo storitve polnjenja plačevati preko aplikacije MOON charge z uporabo plačilne kartice PGC, morajo predhodno pridobiti plačilno kartico PGC. Za pridobitev plačilne kartice PGC je potrebno skleniti kreditno pogodbo s ponudnikom Porsche Leasing. Vsak registriran uporabnik v sistem MOON mora pred zaključkom registracije potrditi, da se strinja s temi Splošnimi pogoji in obdelavo svojih osebnih podatkov.

3.3.      Registrirani uporabnik jamči, da so posredovani podatki pravilni, resnični in popolni. Če se izkaže, da so uporabnikovi podatki nepravilni, neresnični ali nepopolni lahko ponudnik storitev polnjenja sistema MOON (začasno ali dokončno) prekine zagotavljanje storitev polnjenja temu registriranemu uporabniku.

3.4.      Registrirani uporabnik odgovarja za vse aktivnosti, ki so izvedene v okviru njegovega uporabniškega računa. V primeru, da sumi na zlorabo uporabniškega računa, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika storitev polnjenja sistema MOON.

3.5.      Registrirani uporabnik mora skrbeti za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega računa, ki jo povzročijo tretje osebe.

3.6.      Registrirani uporabniki, ki so člani programa ugodnosti PGC in imajo plačilno kartico PGC, storitve polnjenja v sistemu MOON plačujejo preko mesečnih obračunov, skladno s kreditno pogodbo za plačilno kartico PGC in pogodbenimi pogoji PGC.

3.7.      Registrirani uporabniki, ki niso člani programa ugodnosti PGC, in registrirani uporabniki, ki so člani programa ugodnosti PGC vendar niso imetniki plačilne kartice PGC, lahko v sistemu MOON plačujejo preko mobilne aplikacije MOONcharge s kreditnimi ali debetnimi karticami VISA in Mastercard. Plačilo se izvede po vsaki opravljeni plačljivi storitvi.

3.8.      Celotna zgodovina polnjenj registriranega uporabnika je na voljo v njegovem uporabniškem računu.

3.9.      Če želi registrirani uporabnik ukiniti svoj uporabniški račun, lahko to izvede preko kontaktnega centra Porsche Slovenija po elektronski pošti moonpower@porsche.si ali pisno na poslovni naslov ponudnika storitev polnjenja sistema MOON. V zahtevi mora registrirani uporabnik navesti svoje uporabniško ime in ostale osebne podatke po navodilu agenta kontaktnega centra. Na podlagi prejete zahteve ponudnik storitev polnjenja sistema MOON uporabniški račun izbriše in o tem obvesti registriranega uporabnika. Z ukinitvijo uporabniškega računa registrirani uporabnik trajno izgubi vse morebitne ugodnosti, ki izhajajo iz uporabe sistema MOON kot registrirani uporabnik, če ponudnik storitev polnjenja sistema MOON za posamezno ugodnost ne določi drugače.

4. NEREGISTRIRANI UPORABNIKI

4.1.      Z uporabo kateregakoli elementa polnilne infrastrukture se vzpostavi pogodbeno razmerje med ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON in neregistriranim uporabnikom, glede uporabe polnilne infrastrukture in storitev polnjenja, kot določajo ti Splošni pogoji.

4.2.      Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON neregistriranim uporabnikom ne zagotavlja, da lahko kot neregistrirani uporabniki storitev polnjenja koristijo na vseh polnilnih mestih in ob vsakem času, saj je dostopnost in razpoložljivost posameznega polnilnega mesta neregistriranim uporabnikom odvisna od razpoložljivosti in delovanja infrastrukture za avtentikacijo in plačevanje neregistriranih uporabnikov na posameznem polnilnem mestu.

4.3.      Gostujoči uporabnik polnilno sejo aktivira z avtentikacijo na polnilnem mestu, tako da na ustreznem terminalu validira in izkaže svojo identiteto s kartico svojega ponudnika storitev polnjenja, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju. Z aktivacijo polnilne seje se gostujoči uporabnik strinja, da se gostujočemu uporabniku storitve polnjenja in uporabe polnilne infrastrukture zaračunajo v skladu z dogovorom med njim in tretjo osebo, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju gostujočega uporabnika. Gostujoči uporabnik storitev polnjenja in uporabo polnilne infrastrukture v sistemu MOON plača pod pogoji in na način, kot je določen v razmerju med gostujočim uporabnikom in tretjo osebo, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju gostujočega uporabnika. Po uspešno opravljeni polnilni seji se opravljena storitev polnjenja zaračuna tretji osebi, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju gostujočega uporabnika. Do popolnega plačila storitev polnjenja s strani tretje osebe, je za plačilo storitve polnjenja ponudniku storitev polnjenja sistema MOON solidarno odgovoren tudi gostujoči uporabnik. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON ima pravico, da v primeru neplačila storitev s strani tretje osebe, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju gostujočega uporabnika, plačilo storitev polnjenja kadarkoli zahteva tudi od gostujočlega uporabnika.

 4.3.     Naključni uporabnik polnilno sejo aktivira s kreditno kartico (fizično kreditno kartico ali z uporabo pametnega mobilnega telefona), v kolikor polnilno mesto to omogoča. Z aktivacijo polnilne seje se naključni uporabnik strinja, da se mu storitev polnjenja in uporaba polnilne infrastrukture zaračuna pod pogoji in po ceniku, ki je dostopen na https://www.vrhunskaemobilnost.si/moon-charge/ in objavljen na polnilnem mestu

5. IDENTIFIKACIJA NA POLNILNI INFRASTRUKTURI SISTEMA MOON

5.1.      Pred začetkom polnjenja na polnilni infrastrukturi sistema MOON je treba opraviti identifikacijo in/ali avtorizacijo uporabnika. Identifikacijo in avtorizacijo je mogoče opraviti:

• v primeru registriranih uporabnikov, z mobilno aplikacijo MOONcharge ali RFID kartico MOONcharge

• v primeru neregistriranih uporabnikov pa s kreditno kartico na polnilnih postajah, ki to omogočajo, oziroma z drugim načinom identifikacije, ki ga omogoči upravljavec polnilne postaje, predvsem z RFID kartico ali aplikacijo ponudnika storitve polnjenja, s katerim ima MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju.

6. OBRAČUNAVANJE IN PLAČILO STORITVE V SISTEMU MOON

6.1.      Za opravljeno storitev polnjenja uporabnik plača znesek, ki je sestavljen iz cene polnjenja ter morebitnega dodatka za gostovanje v polnilnem sistemu drugih ponudnikov. Posamično polnjenje se začne, ko uporabnik začne polnjenje. Za začetek polnjenja še šteje čas, ko se uporabnik uspešno avtorizira za polnilno sejo z uporabo enega izmed načinov identifikacije, s priklopom vtiča za polnjenje v izbrano vtičnico in z začetkom polnjenja vozila. Polnilna seja se konča z izvlekom vtiča za polnjenje.

6.2.      Cena storitev pri uporabi polnilne infrastrukture sistema MOON je za registrirani uporabnike določena z vsakokrat veljavnim Cenikom storitve polnjenja električnih vozil za uporabnike storitve polnjenja MOONcharge, ki je objavljen na povezavi: https://www.vrhunskaemobilnost.si/moon-charge/. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON je upravičen kadarkoli enostransko spremeniti cene storitev in cenik.

6.3.      Cena storitev pri uporabi polnilne infrastrukture sistema MOON za gostujoče uporabnike je določena z vsakokrat veljavnim cenikom njihovega ponudnika storitev polnjenja. Gostujoči uporabniki se z uporabo polnilne infrastrukture v sistemu MOON izrecno strinjajo, da se jim v zvezi z uporabo polnilne infrastrukture v skladu s cenikom njihovega ponudnika, poleg storitev polnjenja, zaračuna tudi poseben dodatek za gostovanje.

6.4.      Cena storitev pri uporabi polnilne infrastrukture sistema MOON za naključne uporabnike je določena z vsakokrat veljavnim Cenikom storitve polnjenja električnih vozil za uporabnike storitve polnjenja MOONcharge, ki je objavljen na povezavi: https://www.vrhunskaemobilnost.si/moon-charge/. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON je upravičen kadarkoli enostransko spremeniti cene storitev in cenik.

6.5.      Vsak uporabnik s prvo uporabo storitve polnjenja v sistemu MOON potrjuje, da je bil ustrezno seznanjen s cenikom, ki velja zanj, in da se s ceno polnjenja na polnilnem mestu, na katerem bo opravljal posamično polnjenje, strinja.

6.6.      Z uspešno izvedeno avtorizacijo in začetkom polnilne seje se uporabnik strinja s postopkom izvršitve plačilne transakcije po opravljeni storitvi. Veljavna kreditna kartica je pogoj za začetek polnjenja za naključne uporabnike, pri čemer ponudnik pred začetkom polnjenja preveri veljavnost plačilne kartice (predavtorizacija), ki mora imeti za vsaj 35 EUR prostih sredstev. Uporabnik se strinja in je seznanjen, da se predavtorizacija sprosti šele po tem, ko poravnalni sistem prejme informacijo o uspešno izvedenem zaključku polnilne seje in plačilu storitve oziroma, če je seja neuspešna, šele po poteku roka, ki je za sprostitev predrezervacije določen z bančnimi pravili. V primeru težav s sprostitvijo predavtorizacije uporabnik soglaša, da bo vprašanje sprostitve predrezerviranih sredstev razreševal neposredno s svojim ponudnikom bančnih oziroma plačilnih storitev.

6.7.      V primeru mesečnih obračunov (v primeru registriranih uporabnikov, ki so člani programa ugodnosti PGC in imajo plačilno kartico PGC) ponudnik storitev polnjenja sistema MOON izda račun za opravljeno storitev polnjenja z ustrezno določenim obračunskim obdobjem. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONlahko na zahtevo uporabnika posreduje račun kot elektronski račun ali po standardni pošti. Uporabnik mora obvestiti ponudnika o vseh spremembah, ki bi vplivale na pošiljanje računov, in nosi vso odgovornost in posledice v zvezi z opustitvijo te dolžnosti. V primeru plačevanja vsakega posamičnega polnjenja (v primeru registriranih uporabnikov, ki niso člani PGC ali nimajo plačilne kartice PGC; gostujočih uporabnikov ali naključnih uporabnikov), se izda račun po vsakem opravljenem plačilu. Izdani račun se pošlje na e-naslov plačnika in mu je na voljo tudi v sklopu uporabniškega računa sistema MOON, če uporabnik tak račun ima. Neregistrirani uporabnik, ki plača storitev polnjenja s kreditno ali debetno kartico, lahko do izdanega računa dostopa preko povezave https://charge.moon-power.si/#/portal/receiptdownload, in sicer tako, da v zato predvideno polje vpiše datum opravljenega polnjenja ter zadnje štiri številke kreditne ali debetne kartice. Uporabniki, ki plačujejo z Apple pay ali Google pay, morajo namesto zadnjih štirih številk kreditne ali debetne kartice v polje vpisati številko naprave, ki je bila uporabljena za plačilo z Apple ali Google pay (t.i. Device Account Number).

6.8.      Morebitne reklamacije računa je treba pisno vložiti v osmih dneh od prejema računa, in sicer na elektronski naslov moonpower@porsche.si. Če je na računu navedenih več posameznih zneskov, mora uporabnik imenovati specifičen znesek, ki ga izpodbija. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONmora odgovoriti uporabniku v osmih dneh od prejema ugovora, uporabnik pa se zavezuje, da bo pomagal pri pojasnjevanju svojih ugovorov.  

7. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

7.1.      Uporabnik mora (vključno z, vendar ne omejeno na):

• uporabljati sistem MOON kot dober gospodar, vestno, pošten in brez zlorab,

 • uporabljani sistem MOON le za namene in na način, kot je določen v teh Splošnih pogojih upoštevati navodila osebja ponudnika storitev polnjenja sistema MOONmed uporabo polnilne infrastrukture

 • ponudnika storitev polnjenja sistema MOONnemudoma obvestiti o vseh motnjah, prekinitvah ali škodi na polnilni infrastrukturi, ki jih zazna, poravnati stroške odpravljanja namerno povzročene škode na elementih sistema MOON,

 • biti ves čas uporabe polnjenja v sistemu MOON dosegljiv po telefonu,

 • sproti in pravočasno obveščati ponudnika o vseh okoliščinah in spremembah podatkov, ki bi lahko vplivale na izvajanje in zaračunavanje storitev polnjenja po teh SP,

 • v skladu s temi splošnimi pogoji plačati vse koriščene storitve in potrošeno električno energijo. Cenik storitev polnjenja električnih vozil za uporabnike storitve polnjenja MOONcharge, ki velja za registrirane in naključne uporabnike, je objavljen na povezavi: https://www.vrhunskaemobilnost.si/moon-charge/ in dostopen prek aplikacije MOONcharge. Cenik storitev za gostujoče uporabnike pa objavi vsak posamezni ponudnik storitev polnjenja, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju.

7.2.      Uporabnik ne sme svojih identifikacijskih sredstev in uporabniškega računa deliti z drugo osebo, na drugo osebo tudi ne sme prenesti svojih pravic in obveznosti iz teh splošnih pogojev oz. naročniškega razmerja. Uporabnik mora primerno zaščititi svojo komunikacijsko opremo (npr. mobilni telefon), na kateri ima nameščeno aplikacijo MOONcharge, PCG ali druge aplikacije, ki zagotavljajo dostop do sistema MOON.

7.3.      Uporabnik zagotavlja, da bo polnilno infrastrukturo sistema MOON uporabljal izključno za polnjenje električnega vozila le z namenom vožnje z njim.

8. PONUDNIKOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 

8.1.      Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONmora:

• uporabniku omogočiti dostop do polnilne infrastrukture, vključene v sistem MOON, ko ta izpolnjuje vse zahteve, določene s temi splošnimi pogoji,

 • zagotavljati uporabnikom pomoč pri storitvah polnjenja prek klicnega centra. Telefonska številka klicnega centra je objavljena v aplikaciji MOON charge, na spletnih straneh MOONcharge in na polnilnih postajah,

 • registriranim uporabnikom in naključnim uporabnikom skladno z vsakokrat veljavnimi ceniki izdajati račune, gostujočim uporabnikom pa storitve zaračunati tako, da storitve zaračuna ponudniku storitev polnjenja, katerega uporabnik gostuje v sistemu MOON,

 • na pritožbe ali ugovore uporabnika, povezane s storitvijo polnjenja in zaračunavanje storitve polnjenja, odgovoriti najpozneje v 8 dneh,

 • ohranjati zaupnost osebnih podatkov, ki jih je podal uporabnik ob registraciji.

8.2.      Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONni odgovoren za neizpolnjevanje obveznosti, zapisanih v teh Splošnih pogojih in/ali za posledice oteženega in/ali onemogočenega dostopa do sistema oziroma njegovega nedelovanja, vključno s prekinitvijo ali nezmožnostjo pričetka polnilne seje, če je našteto posledica objektivnih razlogov, na katere ponudnih nima vpliva (npr. izpad električne energije), višje sile ali napak in težav ponudnikov storitev polnjenja prek sistema MOON (npr. nedelovanje polnilne postaje).

8.3.      Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONsi pridržuje pravico, da v času vzdrževalnih del, posodobitev ali odprave kritičnih napak prekine dostop do sistema MOON. Ponudnik bo, razen v izjemnih primerih, uporabnika o takšnih posegih obvestil vnaprej.

8.4.      Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONje upravičen v primeru kršitve teh splošnih pogojev ali kadar obstaja sum zlorabe uporabniškega računa sistema MOON, ali v primeru kršitev, ki povzročajo ali bi lahko povzročile neposredno ali posredno škodo ali dodatne stroške oziroma okrnile ugled sistema MOON ali PGC, ponudnika ali njegovih zaposlenih ali povzročile škodo drugim uporabnikom sistema MOON ali PGC takoj in brezpogojno omejiti ali ukiniti dostop do sistema. Za presojo potrebnosti takšnega ukrepa je pristojen le ponudnik storitev polnjenja sistema MOON. Uporabnik se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti ponudniku storitev polnjenja sistema MOON zaradi omejitve ali ukinitve dostopa in uporabe sistema MOON po tem odstavku.

8.5.      Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONni odgovoren za škodo (vključno s škodo, ki jo povzročijo virusi), ki nastanejo zaradi uporabe sistema MOON na terminalski opremi, s katero je mogoče dostopati do sistema MOON. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ter poslovno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom ali izgubo posla, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali napak v delovanju sistema MOON ali polnilne infrastrukture vključene v sistem MOON. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOONprav tako registriranim uporabnikom ne odgovarja za škodo, ki bi registriranim uporabnikom nastala pri uporabi polnilne infrastrukture tretjih ponudnikov, pri katerih registrirani uporabnik gostuje in s katerimi ima ponudnik storitev polnjenja sistema MOONsklenjeno pogodbo o gostovanju njegovih uporabnikov.

9. GOSTOVANJE UPORABNIKOV DRUGIH PONUDNIKOV STORITVE POLNJENJA NA POLNILNI INFRASTRUKTURI SISTEMA MOON

9.1.      Gostovanje predstavljajo tista posamična polnjenja, pri katerih uporabniki niso registrirani v sistem MOON in/ali PGC, temveč so gostujoči uporabniki.

9.2.      Gostujoči uporabnik je pri uporabi polnilne infrastrukture in sistema MOON dolžan spoštovati določbe teh splošnih pogojev in splošnih pogojev ponudnika storitev polnjenja, katerega uporabniki gostujejo v sistemu MOON.

9.3.      Cene storitev polnjenja (npr. cena za potrošeno električno energijo; cena za uporabo polnilne infrastrukture; raznorazne omrežnine; dodatek za gostovanje; ipd.) za gostujoče uporabnike določajo in v svojih cenikih na svoji spletni strani objavijo posamezni ponudniki storitev polnjenja, ki imajo s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju.

9.4.      Če ti splošni pogoji ne določajo drugače, so gostujoči uporabniki s polnilno infrastrukturo in sistemom MOON ravnati enako, kot vsi drugi uporabniki sistema MOON. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON ni odgovoren za škodo (vključno s škodo, ki jo povzročijo virusi), ki nastanejo zaradi uporabe sistema MOON na terminalski opremi, s katero je mogoče dostopati do sistema MOON. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ter poslovno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom ali izgubo posla, ki bi nastala gostujočemu uporabniku ali tretjim osebam zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali napak v delovanju sistema MOON ali polnilne infrastrukture vključene v sistem MOON. Če ima gostujoči uporabnik s ponudnikom storitve polnjenja, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju, določeno drugačno razdelitev odgovornosti, se takšen dogovor ne more prenesti na ponudnika storitev polnjenja sistema MOON, razen če bi bil za ponudnika.

10. GOSTOVANJE REGISTRIRANIH UPORABNIKOV PRI DRUGIH PONUDNIKIH STORITEV POLNJENJA

10.1.    Registrirani uporabniki, ki so člani programa ugodnosti PGC in imajo plačilno kartico PGC, lahko storitve polnjenja koristijo tudi pri drugih ponudnikih storitev polnjenja, s katerimi ima ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju na polnilni infrastrukturi.

10.2.    V primeru uporabe polnilne infrastrukture, ki ni vključena v sistem MOON, in storitev polnjenja, ki niso opravljene na polnilni infrastrukturi, ki ni vključena v sistem MOON, se z uporabo polnilne infrastrukture, ki ni vključena v sistem MOON, med ponudnikom storitev polnjenja s sistemom MOON in registriranim uporabnikom pogodbeno razmerje sklene le glede izvedbe plačila za uporabljene storitve na gostujoči polnilni infrastrukturi. Ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON v skladu s temi Splošnimi pogoji registriranim uporabnikom ni dolžan zagotavljati storitev polnjenja na polnilni infrastrukturi, ki ni vključena v sistem MOON. Ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON registriranim uporabnikom prav tako ne zagotavlja, da bo polnilna infrastruktura, ki ni vključena v sistem MOON, vsak čas primerna, delujoča, varna ali dostopna. Odgovornost in obveznost v zvezi s primernostjo, delovanjem, varnostjo in dostopnostjo polnilne infrastrukture, ki ni vključena v sistem MOON, je izključno na ponudniku storitev s katerim ima ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju. Registrirani uporabniki polnilno infrastrukturo, ki ni vključena v sistem MOON, uporabljajo na lastno odgovornost in pod pogoji, ki jih za uporabo te polnilne infrastrukture določa ponudnik storitve s katerim ima ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju. Ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON registriranim v zvezi s to polnilno infrastrukturo zagotavlja le možnost za avtentikacijo in enostavnejše plačilo uporabljenih storitev.

10.3.    Pogoje uporabe polnilne infrastrukture, ki ni vključena v sistem MOON, določajo upravljalci te polnilne infrastrukture. Registrirani uporabniki se zavezujejo, da bodo ob uporabi te polnilne infrastrukture v celoti ravnali in spoštovali pravila in pogoje uporabe.

10.4.    Registrirani uporabnik se s sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitev polnjenja v gostovanju izrecno strinja, da bo ponudniku storitev polnjenja s sistemom MOON plačal vse uporabljene storitve, ki bi jih ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON v zvezi z uporabo polnilne infrastrukture s strani registriranega uporabnika plačal ponudniku storitve s katerim ima ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju, ne glede na to ali je takšno plačilo povezano z izvedenimi storitvami polnjenja ali pa ima kakršnokoli drugo pogodbeno ali ne pogodbeno podlago (kot npr. vendar ne omejeno na, morebitni odškodninski zahtevki iz naslova napačne ali malomarne uporabe polnilne infrastrukture s strani registriranega uporabnika). Registrirani uporabnik izrecno sprejema, da stroški za polnjenje, ki so nastali v polnilnem sistemu drugih ponudnikov, so v primeru mesečnega obračunavanja lahko zavedeni izven obračunskega obdobja, v katerem so nastali[[LD(S1]](#_msocom_1) . Cenik storitev polnjenja električnih vozil za uporabnike storitve polnjenja MOONcharge, ki velja za registrirane in naključne uporabnike, je objavljen na povezavi: https://www.vrhunskaemobilnost.si/moon-charge/ in dostopen prek aplikacije MOONcharge. Cenik storitev za gostujoče uporabnike pa objavi vsak posamezni ponudnik storitev polnjenja, ki ima s ponudnikom storitev polnjenja sistema MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju.

10.5.    Registrirani uporabnik se izrecno strinja in ponudnika storitev polnjenja s sistemom MOON pooblašča, da ponudniku storitev s katerim ima ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju posreduje ime in priimek, naslov ter druge osebne podatke registriranega uporabnika, če bi se ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON s tem lahko izognil kakršnemukoli zahtevku ponudnika storitev polnjenja, s katerimi ima ponudnik storitev polnjenja s sistemom MOON sklenjeno pogodbo o gostovanju, in je tak zahtevek povezan z eno ali več polnilnimi sejami registriranega uporabnika.

11. OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

11.1.    Ponudnik obdeluje osebne podatke skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

11.2.    Ponudnik bo zbral osebne podatke uporabnika, ki jih ta posreduje v postopku registracije in podatke o izvedenih polnjenjih uporabnika na polnilnih postajah, ki so povezane v sistem MOON (podatki o polnjenju, kraju in času polnjenja, o vozilu in druge). Te osebne podatke bo ponudnik obdeloval za naslednje namene:  

• za izpolnjevanja svojih pravic in obveznosti po Splošnih pogojih,

 • za komuniciranje z uporabnikom pri nudenju podpore pri uporabljanju storitve MOON, vključno z obveščanjem o delovanju storitev sistema MOON,

 • podatke o izvedenih polnjenjih uporabnika na polnilnih postajah, ki so povezane v sistem MOON (podatki o polnjenju, kraju in času polnjenja, o vozilu in druge) ponudnik obdeluje z namenom prikaza uporabniku, odprave napak ter anonimizirane statistične obdelave za izboljšanje delovanja sistema,

 • ponudnik posreduje osebne podatke svojim preverjenim pogodbenim podizvajalcem (za zagotavljanje storitve plačila, za zagotavljanje storitve delovanja sistema Porsche Group Card za identifikacijo v sistemu MOON, za morebitno odpravljanje napak in pomoč uporabniku) v minimalnem obsegu, potrebnem za zagotavljanje storitev sistema MOON.

11.3.    Obdelava osebnih podatkov uporabnika temelji na izvajanju teh Splošnih pogojev, katerih stranka je uporabnik. Pravna podlaga za zbiranje in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov uporabnika je tako 6(1)(b) člen GDPR.

11.4.    Uporabnik ima skladno z veljavnimi predpisi pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov.  Če želi uporabnik izvršiti katero od svojih pravic, lahko to stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na kontakt pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov, ki je naveden spodaj.

11.5.    Če uporabnik svojih podatkov, ki so v registracijskem obrazcu opredeljeni kot obvezni, noče posredovati ponudniku, ali zahteva njihov izbris, ne more postati ali ostati uporabnik sistema MOON. 

11.6.    Uporabnik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov tudi pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu (www.ip-rs.si).

11.7.     Upravljavec osebnih podatkov je Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov je dosegljiva na poslovnem naslovu upravljavca in na elektronskem naslovu moonpower@porsche.si.

11.8.     Upravljavec bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil, dokler uporabnik ne poda zahteve za izbris uporabniškega računa.

12. DRUGE DOLOČBE

12.1.    Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON ne prevzema odgovornosti za posledice katerihkoli aktivnosti, ki jih je izvedel uporabnik na podlagi informacij, pridobljenih iz sistema MOON in aplikacije in/ali spletne strani MOONcharge ali PGC, in za morebitne posledice le-teh. Odgovornost ponudnika storitev polnjenja sistema MOON za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe sistema MOON ali morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov v sistemu MOON in PGC, je v celoti izključena.

13. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

13.1.    Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON ima pravico te splošne pogoje kadarkoli enostransko spremeniti. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON bo o vsaki spremembi teh splošnih pogojev obvestil uporabnike na spletni strani MOONcharge in v mobilni aplikaciji MOONcharge, in sicer najmanj 14 dni pred začetkom veljavnosti sprememb. Uporabnik privoli v take spremembe s prvo naslednjo prijavo in začetkom polnilne seje.

14. KONČNE DOLOČBE

14.1.    Ti splošni pogoji se izvajajo in razlagajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo, z izključitvijo določb mednarodnega zasebnega prava ali katerekoli kolizijske določbe.

14.2.    Ponudnik in uporabnik se zavezujeta, da bosta vse spore, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev oz. naročniškega razmerja, reševala sporazumno. O vseh nerešenih sporih, ki nastanejo v zvezi s temi splošnimi pogoji, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

14.3.    Če je ali bo katerakoli določba teh splošnih pogojev postala delno ali v celoti neveljavna, neizvršljiva ali ne bo več učinkovala, to ne vpliva na veljavnost, izvršljivost ali učinkovanje preostalih določb splošnih pogojev.

14.4.    Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.vrhunskaemobilnost.si.

Ljubljana, 26.09.2023