Z dobro ekipo do lastne elektrarne na strehi

19.06.2023

Na Smoletovi za Bežigradom domuje prva ljubljanska samooskrbna sončna elektrarna na večstanovajskem objektu.

Z dobro ekipo do lastne elektrarne na strehi

19.06.2023

 Z dobro ekipo do lastne elektrarne na strehi

Ljubljanski blok na Smoletovi 12 pozna že marsikdo, ne le njegovi stanovalci. V preteklosti je bil temeljito prenovljen, prejel tudi več nagrad kot dokaz, kako vse se da posodobiti in izboljšati bivanje tudi v danes okroglih 65 let starem objektu in v njem tudi energetsko varčneje živeti. Kar nekako logično nadaljevanje je bilo, da postaja prav ta stavba s 76 stanovanji tudi prva, v kateri bo za nižje stroške elektrike skrbela lastna sončna elektrarna.

Kaj je skupnostna samooskrba?

Najpreprosteje to pomeni, da se etažni lastniki v večstanovansjkih stavbah povežejo, namestijo sončno elektrarno, elektriko, ki jo pridobivajo, pa si nato delijo po vnaprej dogovorjenem modelu. V projektu na Smoletovi so moči združili stanovalci in njihov nadzorni odbor (Samo Cestnik in dr. Evgenij Zavodnik), podjetje SPL kot upravnik stavbe ter zunanji izvajalci. Za povezavo z omrežjem je kot ponudnik infrastrukture vključena družba Elektro Ljubljana, da bo sončna elektrarna kakovostna ter bo zagotavljala optimalno pridobivanje in upravljanje z energijo, pa so poskrbeli strokovnjaki znamke MOON, celostnega ponudnika e-mobilnosti. »Ko smo iskali partnerje za pilotski projekt, smo na Smoletovi in pri podjetju SPL našli prave sogovornike,« pojasnjuje Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost pri Porsche Slovenija. »Pohvaliti moram zelo zainteresirane etažne lastnike, ki so hitro prepoznali, da se naložba v lastno sončno elektrarno stanovalcem hitro povrne in občutno zniža stroške pri elektriki.«

Tudi mag. Miha Berlič iz Službe informatike, kakovosti in CPM v SPL hvali pobudo etažnih lastnikov in aktivnega nadzornega odbora. »Prve lastovke, ki napovedo pomlad, so vedno posamezniki, ki prepoznajo, kaj je za celotno stavbo koristno, in ti potem ‘potegnejo voz naprej’. Mi pa smo tisti, ki pomagamo, da vsi postopki stečejo hitro in da v vseh fazah poskrbimo, da je projekt realiziran v skladu s stanovanjsko zakonodajo ter z zastopanjem enakopravnih pravic in obveznosti etažnih lastnikov.«

Ko razmišljate o skupnostni elektrarni na vašem večstanovanjskem objektu, bodite pozorni na naslednje:

  • lokacija (običajno streha) mora biti dovolj osončena in prostorna za postavitev,
  • potrebujete skupno merilno mesto z zadostno močjo (moč elektrarne je lahko največ 80 % moči priključka),
  • sklenite pogodbo o medsebojnih razmerjihin s tem določite, kako boste projekt financirali in kako si boste pridobljeno električno energijo razdeljevali,
  • skupnostno samooskrbo boste registrirali pri upravljavcu omrežja, ta pa bo nato dobaviteljem elektrike posameznim etažnim lastnikom posredoval podatke o tem, koliko energije iz skupnostne samooskrbe jim pripada, da za toliko zmanjša njihovo porabo.

Pregledno financiranje

Marsikdo bi pomislil, da je izvedba projekta, kot sta postavitev in nato uporaba sončne elektrarne na večstanovanjskem objektu, zahtevna, če že ne nepremostljiva ovira. A Berlič in Lukič v en glas pravita, da to ne drži: »Vsekakor gre za velik projekt, saj je tudi korist velika. A z odločenostjo etažnih lastnikov na eni strani in strokovno ekipo vseh izvajalcev in upravnika na drugi strani gre za podoben projekt, kot če bi se odločili za obnovo fasade ali vzdrževalna dela na strehi.

Projekt se financira podobno kot pri teh omenjenih delih. Del sredstev je bil že zbran v rezervnem skladu, drugi del vrednosti pa se bo – spet iz sklada – plačeval v obrokih. Ne gre za kreditiranje, kar postopek poenostavi. Dodajmo informacijo, da med drugim zato po veljavni zakonodaji tudi ni treba pridobiti soglasja 100 % solastniških deležev etažnih lastnikov, ampak je dovolj 50 %.

Dobro načrtovana izvedba in preprosta uporaba

MOON je kot ponudnik in izvajalec sončne elektrarne poskrbel za strokovno oceno objekta, ocenil potrebno moč in kapaciteto sončne elektrarne ter varno in strokovno postavitev. »Razlog, zakaj smo s tem projektom res zadovoljni, je tudi naše sodelovanje z SPL,« poudarja Lukič. »Kot dober upravnik se je podjetje izkazalo z upoštevanjem vseh dogovorov, informiranjem lastnikov, izvedbo odločanj, s pravnimi podlagami, z urejanjem finančno-računovodskega dela. Dodatna prednost SPL pa se je pokazala tudi v tem, da so njegovi predstavniki aktivno sodelovali z nami pri operativnih vprašanjih in marsikje poskrbeli, da se je kolesje vrtelo hitreje, kot bi se sicer. Tu moram pohvaliti pravni, tehnični, inženirski del ter pozornost, ko gre za podrobnosti, kot so zavarovanja elektrarne in odgovornosti. Posebej pa je treba omeniti tudi strokovnjake za statiko in požarno varnost. Pri takem projektu je varnost eden ključnih, če ne že najpomembnejši dejavnik,« je prepričan Lukič.

Obračunavanje bo preprosto

Zdaj, ko bo sončna elektrarna začela proizvajati energijo, se bo ta začela tudi deliti med vse etažne lastnike, ki so pristopili v skupnostno samooskrbo in v ta namen sklenili pogodbo o medsebojnih razmerjih. Na Smoletovi so ugotovili, da v skupnih prostorih porabe ni veliko, in odločili so se, da se bo elektrika namenjala za porabo v stanovanjih. Stanovalci razlike v tem, od kod prihaja elektrika, seveda ne bodo opazili, se pa bo – predvidoma celo v do 40 ali 50 % nižjih zneskih – poznala razlika na njihovem računu za elektriko. Pri tem sami ne bodo imeli nobenega dodatnega dela z odčitavanjem, računanjem ali drugo »papirologijo«. Pri odčitavanju števcev se bo na vsakem merilnem mestu odštel delež lastne pridobljene električne energije, ki temu mestu pripada, in podatek o nižji »neto« porabi iz omrežja bo avtomatsko posredovan dobavitelju energije, s katerim imajo posamezni etažni lastniki sklenjeno pogodbo.

Medtem ko na Smoletovi že razmišljajo, kako bodo za zainteresirane postavili tudi zaledni sistem za priklop lastniških polnilnic za električne avtomobile in tudi tam najpreprosteje uredili postavitev in uporabo, je sporočilo njihove zgodbe jasno tudi za etažne lastnike v drugih večstanovanjskih objektih. Prvič, lastna sončna električna energija se splača. In drugič, s pravo ekipo se da tak projekt uspešno izpeljati.

Članek je bil prvotno objavljen v SPL novicah, Pomlad – poletje 2023.