Pogosta vprašanja KONTAKT

Kako lahko vaše podjetje poskrbi za samooskrbo?

16.01.2023

Zaupajte svojo prihodnost energiji sonca!

Kako lahko vaše podjetje poskrbi za samooskrbo?

16.01.2023

1.

Podjetje v lastnem poslovnem objektu

Sončna elektrarna, denimo na strehi vašega poslovnega objekta, bo ves dan proizvajala dovolj električne energije za vaše podjetje. Podjetja imajo po navadi največjo porabo ravno čez dan, kar se ujema s proizvodnjo sončne elektrarne. Če bo elektrarna pravilno dimenzionirana, podjetje praktično ne bo imelo stroškov z električno energijo, saj je bo elektrarna na letni ravni proizvedla toliko, kot je bo podjetje tudi porabilo.
2.

Najemodajalci

Lastniki, ki svoje poslovne stavbe dajete v najem in sami obračunavate stroške energije najemnikom, lahko s sončno elektrarno zmanjšate izdatke za električno energijo, kar pomeni bodisi večji zaslužek za vas ali nižje stroške za najemnike in s tem konkurenčno prednost najemodajalca.
3.

Poslovni objekti v solastništvu

Ko gre za poslovne objekte, ki so vsolastništvu več podjetij, je kot za vsak drug poseg na takšnih stavbah treba najprej pridobiti soglasje vseh lastnikov. Kako se razdelijo stroški gradnje sončne elektrarne, je nato odvisno od medsebojnega dogovora.