Pogosta vprašanja KONTAKT

Kaj lahko prinese sončna elektrarna v podjetju?

03.03.2022

Poraba električne energije v podjetjih raste, cilj sodobnega podjetja pa mora biti tudi čim bolj čista energija. Logično je, da je zato poskusite čim več na čiste načine proizvesti sami, da tako manj obremenjujete okolje in seveda prihranite denar – in postanete tudi manj izpostavljeni poslovnim tveganjem, povezanim z rastjo cene ali slabšo dobavljivostjo energije.

Kaj lahko prinese sončna elektrarna v podjetju?

03.03.2022

/

Solarne module lahko postavimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki je s sončno svetlobo obsevana večji del dneva. Najbolj učinkovita je postavitev na streho, ki je orientirana proti soncu. Sončne module pa lahko vgradimo tudi na fasade stavb ali na tla, skratka kamorkoli, kjer jih lahko doseže sončna svetloba. Sončna elektrarna na strehi poslovnega objekta bo čez ves dan proizvajala dovolj električne energije za porabo v poslovnih objektih. Ti imajo po navadi največjo porabo ravno preko dneva, kar se pokriva s proizvodnjo sončne elektrarne.

Lastna ali tuja streha?

1. Vaše podjetje je lastnik poslovnega prostora.

  • Proizvajate električno energijo za lastne sprotne potrebe. Lahko jo pridobivate tudi na zalogo, shranite v hranilnik električne energije in porabite v času, ko sončna elektrarna ne proizvaja elektrike ali je poraba večja od proizvodnje vaše sončne elektrarne. Z elektrarno zmanjšujete račun za elektriko, v najboljšem primeru pa lahko tudi ustvarjate presežek, ki ga (če je to mogoče glede na shemo samooskrbe in pogodbe) prodajate dobavitelju elektrike.

2. Podjetje si poslovni prostor deli.

  • Če oddajate prostore in sami obračunavate stroške energije najemnikom, lahko s sončno elektrarno zmanjšate izdatke za električno energijo in s tem povečate svoje prihodke ali pa znižate stroške najemnikov in s tem povečate svojo konkurenčno prednost.

Raba: lastna, skupna ali za druge

Investicija se posebej izplača podjetjem, ki porabijo več električne energije, sicer pa se naložba v sončno elektrarno obrestuje že pri letni porabi, večji od 3000 kilovatnih ur. Podjetja se lahko odločijo za samooskrbo oziroma mali poslovni odjem z elektrarno do velikosti 34,5 kilovata. Na ta način si lahko delno ali v celoti pokrijejo letne stroške električne energije. Če pa pri vas porabite več elektrike in imate na voljo dovolj površine za postavitev večje sončne elektrarne, se lahko vključite v shemo PX3, pri kateri lahko presežek električne energije, proizvedene v sončni elektrarni, prodate v omrežje in tako poleg prihranka poskrbite še za dodatni zaslužek.

  • S pomočjo lastne sončne elektrarne ne le zmanjšujete račun za elektriko, ampak tudi ustvarjate presežek, ki ga lahko v primeru, da je to možno (glede na shemo samooskrbe in pogodbe), prodajate dobavitelju elektrike. Lahko pa ga shranite v hranilnik električne energije ter porabite v času, ko sončna elektrarna ne proizvaja elektrike (na primer ponoči), ali ko je poraba višja od proizvodnje vaše sončne elektrarne. Tako ne le zmanjšate porabo električne energije, temveč se tudi (v primeru odjema z merjenjem moči) izognete konicam moči, ki neposredno vplivajo na račun za elektriko – lahko tudi za nekaj 100 evrov na mesec, ko govorimo o večjih odjemalcih.

V Sloveniji imajo podjetja (če ne gre za otočno sončno elektrarno, ki ni priključena v omrežje, kar velja tudi za fizične osebe) na voljo dve shemi: PX1 in PX3. PX1 pomeni, da je sončna elektrarna namenjena le proizvodnji elektrike za prodajo, PX3 pa, da je namenjena delno lastni porabi, delno pa prodaji. Pri obeh PX shemah se lahko podjetje odloči za eno od dveh možnosti sodelovanja v PX shemi: bodisi zagotovljeni odkup za pravne osebe bodisi obratovalna podpora.

Pri prvi lastnik sončne elektrarne sklene pogodbo z Borzenom za 15 let. V pogodbi je napovedana letna proizvodnja ter zagotovljena odkupna cena, lastnik elektrarne pa je vključen v Borzenovo Eko bilančno skupino/podskupino. Pri obratovalni podpori lastnik sončne elektrarne sam prodaja elektriko na trgu po tržni ceni. Za prodano količino energije izda račun Borzenu za zagotovljeno obratovalno podporo (subvencijo, ki je vezana na količino prodane energije). Lastnik sončne elektrarne se mora sam vključiti v eno od bilančnih skupin/podskupin in se seveda registrirati tudi za proizvodnjo električne energije.