Pogosta vprašanja KONTAKT

E-dileme

03.03.2022

Dopolniti ponudbo gostilne, hotela ali trgovine s polnilnicami že zdaj, počakati še kakšno leto, dve ali preprosto poslovati naprej po starem? O kakšnih zneskih pravzaprav govorimo in ali se ta investicija sploh povrne? In kaj, če gre kaj narobe? Zbrali smo nekaj vaših konkretnih vprašanj in pomislekov ter odgovorili nanje s pomočjo Dušana Lukiča, vodje projekta Nova mobilnost v Porsche Slovenija.

E-dileme

03.03.2022

Gostinci

»Strošek postavitve, vzdrževanja, elektrike ... se nam zdi previsok.«

Postavitev polnilnic za električna vozila seveda povzroči dodatne stroške, ki pa so v primerjavi z drugimi stroški poslovanja nizki, še posebej glede na dodano vrednost, ki jo takšna postavitev prinese. Polnilnice nimajo predvidenega rednega vzdrževanja in so zelo zanesljive, pa tudi strošek električne energije zanje ni nepremostiljivo visok. Za primer: gost, ki se za eno uro ustavi na kosilu, bo porabil za okoli evro in pol električne energije (če jo plačujete po 15 centov na kilovatno uro), lahko pa še manj, če največjo moč polnilnice nekoliko zmanjšamo. Poleg tega se lahko odločite, da je polnjenje na polnilnici plačljivo, kot na vseh ostalih javnih polnilnicah, in tako popolnoma izničite vpliv stroška porabljene električne energije.

Edini opazen strošek je torej postavitev polnilnice, ta stane (brez DDV) nekje od tisočaka in pol evrov naprej, odvisno od tega, kako zahtevna je montaža, torej ali je polnilnico mogoče namestiti nekam na steno, do koder je treba potegniti le nekaj metrov kabla, ali pa so potrebna večja dela (na primer izkop za kable do parkirišča, postavitev temeljev, nosilcev). MOON-ovi strokovnjaki vam bodo po ogledu lokacije lahko pripravili natančen izračun stroškov.

V vsakem primeru pa velja, da se znesek, ki ga odštejete za postavitev polnilnice, razdeli na nekaj let, kar mesečni strošek brez upoštevanja energije zniža na od 30 evrov na polnilnico, pri čemer sta že vključeni storitev klicnega centra MOON charge za stranke in možnost zaraču-navanja polnjenja. Ob tem pa, kot rečeno, izkušnje kažejo, da ni treba, da je polnjenje brezplačno, saj uporabniki želijo predvsem to, da imajo možnost polnjenja. Če se odločite za plačljivo polnjenje, se vam bo počasi povrnile tudi vrednost investicije v polnilno postajo.

»Naše stranke ne vozijo električnih avtomobilov, zato se nam postavljanje polnilnic ne zdi smiselno.«

Število prodanih električnih vozil v Sloveniji se hitro povečuje in to, da na parkirišču ne opazite električnih avtomobilov gostov, v resnici pomeni, da ti ne prihajajo k vam, ker nimate možnosti polnjenja. Raziskave med uporabniki električnih vozil so namreč pokazale, da ti možnost polnjenja v vse večji meri postavljajo med izključujoče pogoje za obisk gostilne ali restavracije – če nimajo možnosti polnjenja, lokacije pač ne obiščejo. Seveda to ne velja vedno, a ko gre za izbiro med dvema ali več sicer (po ponudbi, cenah …) primerljivimi lokacijami, izbirajo tiste z možnostjo polnjenja. In takšnih gostov in izbir je vse več.

Ob tem je treba poudariti, da ni dovolj, da le postavite polnilnice. Praktično nujno je, da jih vključite v zaledni sistem ponudnika polnilnih storitev, na primer MOON charge, saj bodo tako uporabniki v namenskih aplikacijah videli, da ponujate možnost polnjenja, in hkrati tudi vedeli, da bodo pri vas lahko brez težav polnili svoje vozilo (ne glede na to, ali se odločite za plačljivo ali brezplačno polnjenje). Postavitev lastne polnilnice bo izboljšala tudi izkušnjo uporabe vaših (službenih) električnih vozil, na primer za dostavo, saj bo polnjenje cenejše in bolj preprosto. In z uporabo električnih vozil lahko stroške voznega parka močno znižate. Prihranki lahko več kot pokrijejo ceno postavitve polnilnice.

»Če bi želeli, da se nam investicija splača, bi morali veliko sredstev vložiti še v oglaševanje te novosti in pridobivanje novih strank z električnimi avtomobili.«

To ne drži. Le poskrbeti je treba, da bodo vaše polnilnice vključene v zaledni sistem ponudnika polnilnih storitev, na primer MOON charge, saj bodo tako uporabniki v namenskih aplikacijah videli, da ponujate možnost polnjenja, in hkrati tudi vedeli, da bodo pri vas lahko brez težav polnili svoje vozilo (ne glede na to, ali se odločite za plačljivo ali brezplačno polnjenje). Če poleg tega obvestilo, da ponujate polnjenje, objavite na spletni strani vašega podjetja in na družbenih omrežjih, je to dovolj. Lastniki električnih vozil namreč hitro opazijo lokacije, ki ponujajo možnost polnjenja, informacije o tem pa se tudi takoj razširijo na družbenih omrežjih v skupinah uporabnikov električnih vozil. Pomembno je torej le, da so polnilnice vidne v namenskih aplikacijah in je informacija o možnosti polnjenja pri vas takoj opazna na spletni ali Facebook strani vašega podjetja.

Izračunajte, koliko bi zaslužili z lastno polnilnico

»Zadeva nas zanima, a preprosto ne vemo, kako bi se vsega skupaj lotili.«

Prvi korak je preučitev trenutnega stanja in določitev potreb (števila polnilnic glede na velikost gostilne oziroma restavracije in število gostov). Pri tem je treba upoštevati vse vidike, tako potrebe gostov in njihovih vozil kot tudi trenutne in prihodnje potrebe zaposlenih in samega podjetja (oskrbe), pa tudi ekonomske, marketinške in komunikacijske učinke projekta za gostilno in lokalno skupnost. Ob tem je treba upoštevati tudi to, kakšna je energetska infrastruktura na lokaciji, kako močan je električni priključek, na kateri del parkirišča bo najlažje postaviti polnilnice in do njih položiti kable za napajanje in komunikacijo. Ob tem se velja pozanimati tudi pri lokalni skupnosti, ali je pripravljena sodelovati pri projektu, sploh če nameravate postaviti javno polnilno postajo, ki jo bodo lahko uporabljali tudi tisti, ki niso gosti.

»Kaj, če gre kaj narobe? Nimamo časa in znanja, da bi reševali težave in se ukvarjali s pritožbami gostov, če polnilnice ne bi delovale.«

Glede tega vam res ni treba skrbeti. Če boste polnilnico, sončno elektrarno, hranilnik električne energije ali električno vozilo kupili pri Porsche Slovenija, vam bo pomoč na voljo vedno, ko jo boste potrebovali. Center za podporo uporabnikom namreč deluje 365 dni na leto, 24 ur na dan. Če na primer polnilnica na vaši lokaciji zaradi kakršnega koli razloga ne bi delovala, lahko v centru takoj preverijo, kaj se z njo dogaja, vključijo polnjenje na daljavo ali pa polnilnico ponovno zaženejo, da odpravijo težave. In to lahko storijo takoj. Hkrati pa se zavedajo, da je za stranko pomembna čim hitrejša neposredna pomoč. V primeru težav pri polnjenju tako uporabnik o tem ne bo spraševal vas, temveč bo klical v klicni center MOON charge, kjer mu bodo pomagali, ne da bi vi s tem imeli dodatno delo. Enako velja, če bi se na klicni center obrnili vi sami: ko jih pokličete, vas ne bodo pošiljali naokrog, ampak vam bo v veliki večini primerov že svetovalec dal odgovore oziroma poskrbel za odpravo težave.

»Ne znamo se odločiti, koliko polnilnic potrebujemo in kakšne naj bodo, da ne bomo na koncu zanje namenili preveč ali premalo sredstev. Po tej investiciji bi namreč radi imeli nekaj let miru.«

Za nemoteno uporabo električnih vozil je glede na število gostov in drugih uporabnikov (zaposlenih) treba zagotoviti zadostno število polnilnic, hkrati pa pri tem upoštevati še to, da bodo javno polnjenje omogočali tudi drugi ponudniki, kot so na primer bližnji trgovski centri ali polnilna mesta na parkirnih prostorih ob ulici. Število polnilnic je treba povečati, ko so te zasedene več kot 60-odstotno oziroma pride do situacije, da so zasedene vse polnilnice (razen, če jih postavljate izključno za polnjenje službenih vozil, v tem primeru je zasedenost lahko višja).

Polnilnice morajo biti pametne in povezane v zaledni sistem ter omogočati tudi gostovanje uporabnikom čim več ponudnikov polnjenja iz EU. Upravitelj polnilnic mora ves čas zagotavljati tudi klicni center za pomoč uporabnikom in redno servisiranje ob okvarah. Vse te pogoje izpolnjujejo polnilnice MOON, vključene v sistem MOON charge.

Za večino potreb zadostujejo klasične (počasne) polnilnice s trifaznim izmeničnim tokom (AC) z močjo 11 kilovatov na priključek. Povprečen voznik namreč na dan prevozi manj kot 50 kilometrov in za tako razdaljo se na omenjeni polnilnici večina električnih vozil napolni v uri ali dveh, kar je tudi normalen čas zadrževanja na takšni polnilni postaji med kosilom ali večerjo. Ta moč je prav tako povsem zadostna (v resnici jo lahko še znižate), da se električni avto, tudi če je bil ob prihodu gosta popolnoma prazen, čez noč napolni in gosta zjutraj pričaka pripravljen za nadaljevanje poti ali izlete po okolici.

»Je kakšen način, da bi pri nas z novimi polnilnicami ustvarjali dodatni vir prihodka, da bi bile recimo za goste naše gostilne brezplačne, za zunanje stranke, ki bi pri nas samo polnile, pa plačljive?«

O tem, kateri model je najboljši, se odločimo skupaj glede na okoliščine, vaše želje in potrebe. Naš zaledni sistem za upravljanje je izjemno flesibilen in omogoča različne kombinacije, od popolnoma plačljivega polnjenja do kombinacije z brezplačnim polnjenjem za goste, zaposlene, ali celo za ne-goste nedostopne polnilnice, namenjene izključno uporabi gostov in podjetja. Ob tem je mogoče tudi to, da so nekatere polnilnice namenjene le vašim gostom, nekatere pa vsem.

Zaledni sistem je sistem, v katerega so vključene polnilnice – prek žične spletne povezave, brezžičnega omrežja Wi-Fi ali LTE-povezave s spletom. Sistem omogoča nadzor in upravljanje polnilnic na daljavo, prijavo uporabnikov, zaračunavanje polnjenja, nastavljanje tarif za polnjenje … Pomembno je, da ima upravljavec polnilnic zaledni sistem, ki je združljiv s čim več ponudniki polnilnih storitev, torej s sistemi, ki imajo uporabnike in jim izdajo kartice/aplikacijo ter poskrbijo za zaračunavanje polnjenja uporabnikom na podlagi obračuna, ki jim ga pošlje zaledni sistem upravljavca polnilnic.

Postavljanje polnilnic brez vključitve v povezan zaledni sistem s klicnim centrom in povezav z drugimi sistemi močno odsvetujemo, saj bo povezanost polnilnic kmalu, kot je videti, tudi sistemska zahteva države. Vse to lahko rešite s preprosto vključitvijo polnilnic v zaledni sistem MOON charge.