Pogosta vprašanja KONTAKT

Vse o net meteringu na enem mestu

Vsi odgovori, ki ste jih iskali: pojasnjujemo, kaj sploh je sistem neto meritev, kaj se z letom 2024 spreminja in zakaj je to za vaš družinski ali poslovni proračun tako zelo pomembno.

Vse o net meteringu na enem mestu

Net metering
1. Kaj se bo v povezavi s sončnimi elektrarnami spremenilo 1. 1. 2024?

Z letom 2024 se ukinja sistem neto meritev (netiranje ali net metering), ki je bil doslej na voljo fizičnim osebam in malim poslovnim odjemalcem pri postavitvi sončnih elektrarn (s priključno močjo do 43 kilovatov). Za sončne elektrarne, za katere bodo vloge za izdajo soglasja za postavitev in priklop oddane v letu 2024 ali kasneje, torej ta sistem ne bo več veljal.

Vlada je namreč 24. 3. 2022 izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki s koncem leta 2023 ukinja neto meritve (net metering) iz omrežja prevzetih in v omrežje oddanih količin električne energije za naprave, ki bodo v sistem samooskrbe vstopile v letu 2024, prinaša pa tudi spremembe pri obračunu omrežnine in dajatev.

Da bo za vašo sončno elektrarno v celotnem času njenega delovanja veljalo obračunavanje po sistemu neto meritev, je vlogo za izdajo soglasja za njeno postavitev in priklop na omrežje treba oddati do vključno 31. 12. 2023, elektrarna pa mora biti nato dejansko postavljena do konca leta 2024.

Za postavitev sončne elektrarne je namreč v prvi fazi, torej še preden se lahko začne montaža na objektu, treba urediti soglasje za priključitev, ki ga izdajo pristojni elektrodistributerji (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska). Soglasje pridobite tako, da lokalnemu distributerju oddate vlogo za izdajo soglasja za postavitev in priklop. Za njeno obravnavo nato potrebujejo približno tri tedne, dejstvo pa je, da se ob večjem navalu ta čas lahko tudi podaljša. Zakonsko določeni rok za izdajo soglasja je sicer maksimalno trideset dni, v preteklosti pa je ob večjem zanimanju prišlo tudi do daljših čakalnih dob.

Ne čakajte in vlogo oddajte čim prej ter poskrbite, da bo za vašo sončno elektrarno veljalo obračunavanje električne energije po trenutno aktualnem in finančno najugodnejšem sistemu neto meritev (net metering).

2. Kaj sploh je net metering oziroma netiranje oziroma sistem neto meritev?

Gre za trenutno veljavni način obračunavanja električne energije za objekte z lastno samooskrbno sončno elektrarno. Vaša domača sončna elektrarna je priključena na omrežje, in kadar je njena proizvodnja večja od vaše porabe v objektu, presežek elektrike oddaja v omrežje. Kadar pa so potrebe v objektu večje od trenutne proizvodnje sončne elektrarne, električno energijo pridobite iz omrežja.

Razlika med oddano in porabljeno elektriko se enkrat letno obračuna po enotni tarifi na podlagi meritev dvosmernega števca. Ta sistem obračunavanja električne energije v tekočem koledarskem letu je torej t. i. net metering, imenovan tudi netiranje oziroma sistem neto meritev.

Proizvodnja in poraba se po tem sistemu med seboj kompenzirata. Distributer vam enkrat na leto zaračuna morebitno porabo, ki presega v omrežje oddano energijo. Poleg stroška same elektrike za ta del porabe (in samo zanj) plačate tudi omrežnino.

Če pa letni neto obračun pokaže, da ste s svojo elektrarno ustvarili presežek, ga oddate v omrežje, ne da bi vam operater za to kaj plačal, torej zastonj.

Zakonodaja še določa, da največja nazivna moč sončne elektrarne ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči objekta. Če je torej moč varovalk v vaši hiši 25 amperov, je priključna moč vašega objekta 17 kilovatov, največja nazivna moč sončne elektrarne pa je lahko 17 kilovatov x 0,8 = 13,6 kilovata. Maksimalna priključna moč objekta za samooskrbo je 43 kilovatov, kar pomeni, da je lahko sončna elektrarna dimenzionirana z maksimalno nazivno močjo 34,4 kilovata.

3. Ali sistem neto meritev velja tudi za podjetja?
Da, sistem neto meritev ali net metering je shema, ki je na voljo fizičnim osebam in malim poslovnim odjemalcem, ki postavijo sončno elektrarno (s priključno močjo do 43 kilovatov). Glede ukinitve sheme neto meritev so pogoji enaki za vse: od 1. 1. 2024 ta ne bo več na voljo za nikogar, ki bo vlogo za namestitev in priključitev sončne elektrarne oddal po 31. 12. 2023.
4. Kako se bo obračunavalo po novem?

Kakšen bo novi sistem obračunavanja po ukinitvi net meteringa, še ni povsem jasno. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije določa, da mora biti zaračunavanje omrežnine nediskriminatorno. To pomeni, da jo boste morali plačati za vso elektriko iz omrežja, ki jo boste porabili, ne glede na to, koliko električne energije boste s svojo elektrarno oddali v omrežje. Po trenutnih informacijah bo obračun mesečni, torej se bo netiranje izvedlo na koncu vsakega meseca (in ne več leta kot doslej). V tem primeru bo večina lastnikov sončnih elektrarn v zimskih mesecih doplačevala elektriko, v poletnih pa imela presežke.

Ali bo omrežnino treba plačevati tudi za električno energijo, ki jo boste oddali v omrežje, še ni definirano, enako tudi ne, kako bo z odkupom presežka elektrike, oddane v omrežje. Bodo dobavitelji imetnikom sončnih elektrarn plačevali za oddano električno energijo, in če bodo, po kakšni ceni?

Postavka za omrežnino bo torej po novem za uporabnika dražja, saj se po trenutnem sistemu omrežnina plača le za razliko med električno energijo, oddano v omrežje, in tisto, ki je bila prevzeta iz omrežja, na letni ravni, in sicer izključno v primeru, da je bilo iz omrežja porabljene več elektrike, kot ste je vanj oddali. Pri sončni elektrarni, ki je pravilno dimenzionirana glede na vaše potrebe in porabo, je po sistemu net metering ta razlika zelo majhna ali je ni, zato je minimalen tudi strošek omrežnine.

Novi način obračunavanja omrežnine, po katerem se bo ta plačevala za vso prevzeto elektriko, bo torej precej vplival na finančno plat investicije v sončno elektrarno. Znesek, ki ga stranke plačujemo za omrežnino, je namreč skoraj enak strošku za dobavljeno električno energijo.

5. Se bo zaradi novega načina obračunavanja torej podaljšal čas, v katerem se mi bo povrnila investicija v sončno elektrarno?

Čeprav novi sistem obračunavanja po ukinitvi sheme neto meritev še ni v celoti znan in se o njem še dogovarjajo, pa je že jasno, da se vam bo investicija v sončno elektrarno po novem načinu povrnila kasneje kot po trenutno veljavnem sistemu neto meritev.

Strošek same sončne elektrarne se pri tem ne spreminja in ne vpliva na povrnitev investicije. Ključna je cena, ki jo boste kot potrošnik plačevali svojemu elektrooperaterju za:

 • prav vso elektriko, prevzeto iz omrežja (prej samo za razliko med prevzeto in oddano);
 • omrežnino za vso prevzeto električno energijo (prej samo za razliko med prevzeto in oddano).

Znesek, ki ga stranke plačujemo za omrežnino, je skoraj enak strošku za dobavljeno elektriko, torej bodo spremembe močno udarile po žepu lastnike sončnih elektrarn, ki bodo vlogo za izdajo soglasja za priključitev naprave za samooskrbo vložili po 31. 12. 2023.

Strankam, ki razmišljajo o lastni sončni elektrarni, se torej resnično izplača pohiteti in sprožiti ustrezne postopke, s katerimi si bodo zagotovile obračunavanje po sistemu neto meritev. Ključnega pomena je, da do konca leta 2023 vložite vlogo za soglasje za postavitev in priklop sončne elektrarne v omrežje, čas za montažo pa je nato do konca leta 2024.

6. Kaj vse vsebuje vloga za soglasje za priključitev sončne elektrarne in kje dobim te podatke?

Uradno se ta vloga imenuje »enotna vloga«, na kateri nato označite njeno vrsto: enotna vloga za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave EE / naprave za individualno samooskrbo / naprave za skupnostno samooskrbo.

V vlogi morate izpolniti podatke o uporabniku in tudi o elektrarni, kot so na primer: priključna moč oddaje v kilovatih, moč fotonapetostnih modulov v kilovatih in način namestitve, število generatorjev in razsmernikov, njihova vrsta in moč ter druge tehnične informacije. Predvideti je treba tudi letno proizvodnjo za lastne potrebe in za oddajo v omrežje.

Načrtovanje sončne elektrarne je zelo pomembno, in da bi prišli do točnih podatkov, čim prej vzpostavite stik s strokovnjaki MOON in pripravili vam bomo informativno ponudbo. V dogovoru z vami si bomo nato strokovno ogledali vaš objekt (t. i. home check) in tako zasnovali sončno elektrarno, ki bo prilagojena vam in vašim potrebam oziroma zmožnostim.

Nato vas bomo razbremenili zapletenega pisanja vloge in jo izpolnili namesto vas. Poskrbeli bomo, da bodo vsi podatki točni in v postopku zato ne bo prišlo do nobenih birokratskih zapletov, potem pa bomo vlogo z vsemi dokumenti oziroma prilogami po pooblastilu stranke tudi vložili in koordinirali celoten proces.

Ker je časa za ohranitev sistema neto meritev vse manj, zakonsko določeni rok za izdajo soglasja za priključitev sončne elektrarne pa je trideset dni (v preteklosti je ob večjem zanimanju prišlo tudi do daljših čakalnih dob), vam svetujemo, da čim prej ukrepate.

Zagotavljamo vam, da bomo vašo vlogo pripravili najkasneje v treh tednih* po tem, ko boste stopili v stik z nami, da vam pripravimo informativno ponudbo. Tako boste vlogo lahko še pravočasno oddali.

Svetujemo vam, da stik z nami vzpostavite najkasneje do 30. 11. 2023, in pomagali vam bomo prehiteti nova pravila, ki dražijo vašo investicijo.

7. Zakaj je treba postopek začeti čim prej in ne čakati do novembra ali celo decembra?

Soglasje za priključitev sončne elektrarne na omrežje pridobite tako, da distributerju oddate enotno vlogo za izdajo soglasja za postavitev in priklop sončne elektrarne na omrežje. Nato je obravnavana v približno treh tednih, ob večjem navalu pa se ta odzivni čas lahko še precej podaljša. Zakonsko določeni rok za izdajo soglasja za priključitev sončne elektrarne je sicer maksimalno trideset dni, v preteklosti pa je ob večjem zanimanju prišlo tudi do daljših čakalnih dob.

Nekaj časa pa je potrebnega že pred oddajo vloge, da jo lahko sploh izpolnite z vsemi zahtevanimi podatki. Vnesti je treba ključne podatke o sončni elektrarni, kot so:

 • kolikšna bo priključna moč sončne elektrarne v kilovatih;
 • moč fotonapetostnih modulov v kilovatih in kako bodo nameščeni;
 • koliko bo optimizatorjev in razsmernikov, kakšne vrste in moči bodo ter druge tehnične informacije;
 • predvideti je treba tudi letno proizvodnjo za lastne potrebe in za oddajo v omrežje.

Te podatke lahko pridobimo na podlagi zasnove vaše sončne elektrarne, ki jo pripravijo strokovnjaki MOON.

Čim prej se nam oglasite in pripravili vam bomo informativno ponudbo, nato pa si tudi strokovno ogledali vaš objekt ter zasnovali za vas prilagojeno sončno elektrarno. Na podlagi te zasnove vam bomo izpolnili vlogo za soglasje za priključitev.

Zagotavljamo vam, da bomo vašo vlogo pripravili najkasneje v treh tednih* po tem, ko boste stopili v stik z nami, da vam pripravimo informativno ponudbo. Tako bo vloga lahko še pravočasno oddana.

Oddajte povpraševanje čim prej TUKAJ

* Velja v primeru takojšnjega naročila in potrditve termina ogleda (t. i. home check) po prejemu informativne ponudbe, takojšnje potrditve ponudbe po ogledu in takojšnjega podpisa pogodbe o nakupu sončne elektrarne po prejemu. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka na več kot tri tedne v primeru višje sile. Upoštevana bodo povpraševanja, ki bodo oddana najkasneje do 1. 12. 2023.

8. Koliko stane oddaja vloge pri pristojnem elektrooperaterju?

Oddaja vloge je brezplačna. Če vlogo za vas pripravi MOON, je ta zaradi prilog (enopolna shema, idejna zasnova) plačljiva, znesek pa je že vštet v ponudbo za sončno elektrarno.

Ko pridobite soglasje, pa morate elektrodistributerju plačati priključnino.

9. Kdo izpolni in vloži vlogo, jaz ali vi?

Vlogo lahko izpolnite in pri pristojnem elektrooperaterju v svoji regiji (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska) vložite sami, lahko pa jo po vašem pooblastilu vloži MOON, njegovi strokovnjaki pa jo prej izpolnijo z vsemi potrebnimi podatki. Te pridobimo na podlagi strokovnega ogleda vašega objekta, po katerem zasnujemo za vas prilagojeno sončno elektrarno.

Stopite v stik z nami čim prej in uredili bomo vse potrebno, da bo za vašo sončno elektrarno še lahko veljalo obračunavanje električne energije po sistemu neto meritev.

Oddajte povpraševanje čim prej TUKAJ.

10. Ali ni treba še letos pridobiti tudi soglasje, da lahko obdržim sistem neto meritev?

Ne. Dovolj je, da vlogo za soglasje za postavitev in priklop sončne elektrarne na omrežje do 31. 12. letos ODDATE elektrodistributerju v svoji regiji (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska).

Vendar to ne pomeni, da je smiselno čakati do zadnjega. Nekaj časa je namreč potrebnega že pred oddajo vloge, da jo lahko sploh izpolnimo z vsemi zahtevanimi podatki. Te dobimo po strokovnem ogledu vašega objekta, na podlagi katerega zasnujemo sončno elektrarno, ki je prilagojena vam in vašim potrebam oziroma zmožnostim. Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nami, in pomagali vam bomo prehiteti nova pravila, ki dražijo vašo investicijo.

Oddajte povpraševanje čim prej TUKAJ.

11. Pod kakšnimi pogoji mi zagotavljate, da bo lahko moja vloga za priklop oddana že po treh tednih?
Naša obljuba velja v primeru takojšnjega naročila in potrditve termina ogleda (t. i. home check) po prejemu informativne ponudbe, takojšnje potrditve ponudbe po ogledu in takojšnjega podpisa pogodbe o nakupu sončne elektrarne po prejemu. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka na več kot tri tedne v primeru višje sile. Upoštevana bodo povpraševanja, ki bodo oddana najkasneje do 1. 12. 2023.
12. Kdo odloča o izdaji soglasja in ali lahko mojo vlogo zavrne?

O izdaji soglasja odloča vaš lokalni elektrodistributer (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska). Vlogo lahko tudi zavrne, in sicer:

 • če je omrežje na vašem območju že doseglo maksimalno obremenitev s sončnimi elektrarnami; ob izgradnji omrežja namreč ni bil načrtovan dvosmerni pretok električne energije, zato je število tovrstnih naprav, priključenih na omrežje, omejeno (tudi v tem primeru ima MOON rešitev za vas, več o tem TUKAJ);
 • ker vsebuje nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih kljub pozivu niste ustrezno korigirali oziroma dopolnili; da bi se temu izognili, vlogo za naše stranke vedno izpolnijo strokovnjaki znamke MOON; če nam stranke dajo napačne informacije, denimo o lastniku objekta ipd., in je treba popraviti ali dopolniti vloženo vlogo, pri znamki MOON prevzamemo vso koordinacijo in izvedbo.

Obstaja pa še ena možnost: elektrodistributer vam izda soglasje, a za manjšo moč od želene. Omejeno soglasje tako prinaša omejitev oddajanja električne energije v omrežje, kar preprosto pomeni, da lahko v omrežje oddate manj elektrike, kot je proizvede vaša sončna elektrarna (in je ne porabite sami). Ker presežka zaradi omejenega soglasja ne morete oddati v omrežje ali ga porabiti sproti, lahko to električno energijo preprosto shranite v hranilnik električne energije in ga porabite kasneje, denimo zvečer. Na ta način si zmanjšate strošek odjema elektrike iz omrežja. V tem primeru situacija žal ni tako idealna, kot če bi lahko celotno proizvedeno elektriko oddali v omrežje. V ponudbi znamke MOON seveda najdete tudi hranilnike električne energije.

13. Koliko me stane ves postopek do točke vložitve vloge za soglasje?
Informativna ponudba, ki jo v prvem koraku prejmete od znamke MOON, je brezplačna. Plačate naslednji korak, torej strokovni ogled objekta (t. i. home check), ki ga opravijo naši strokovnjaki, kar znaša 183 evrov. Na podlagi ogleda in vseh pridobljenih podatkov nato pripravimo in oddamo vlogo za pridobitev soglasja, kar prav tako stane 183 evrov.
14. Kaj se zgodi, če mi elektrodistributer zavrne soglasje za priklop? Koliko denarja izgubim v tem primeru?

Če vam elektrodistributer zavrne soglasje za priklop, namestitev sončne elektrarne (vsaj trenutno) žal ni mogoča. To sicer ne pomeni, da ste 183 evrov, ki ste jih plačali za strokovni ogled vašega objekta, izgubili. Strokovnjaki MOON vam bodo predstavili alternativne možnosti postavitve elektrarne s hranilnikom energije oziroma vam bodo omenjeni znesek upoštevali pri morebitni postavitvi sončne elektrarne v prihodnosti, ko se bo zmogljivost omrežja morda dovolj povečala, da bo priklop vaše sončne elektrarne mogoč. Seveda pa v tem primeru sistem neto meritev ne bo več veljal.

Če vam zavrnejo soglasje, pa izgubite 183 evrov, kolikor staneta priprava in oddaja vloge, ki ju opravi MOON.

15. Ali lahko po odobrenem soglasju odstopim od pogodbe z znamko MOON in se odločim za drugega ponudnika, ki mi bo montiral elektrarno?

Pogodbo podpišete po potrjeni ponudbi in pred oddajo vloge za soglasje. Od pogodbe stranka sicer lahko odstopi, a se ji v tem primeru ne povrne strošek ogleda na domu, plača pa tudi znesek za pripravo dokumentacije (priloge k vlogi).

Svetujemo vam, da pred takšnim korakom temeljito pretehtate vse možnosti, saj samo cena na dnu ponudbe ne sme biti edini kriterij.

Prepričajte se, ali vam izvajalec le postavi sončno elektrarno ali pa vam stoji ob strani pri vseh korakih, od ocene kapacitete elektrarne do pozicioniranja na objektu, kakovostne opreme in izvedbe ter je vse to že vključil v ceno.

Izberite partnerja, ki vas bo lahko podpiral tudi po zagonu elektrarne in ima zanesljivo programsko opremo, s katero boste preprosto upravljali sistem, optimalno izkoriščali energijo in nadzorovali stroške.

16. Zakaj bi za partnerja v procesu postavitve sončne elektrarne izbral MOON in ne kakšnega drugega ponudnika?

Znamka MOON je del zaupanja vrednega podjetja Porsche Slovenija, ki na slovenskem tržišču deluje že trideset let. Naši izkušeni strokovnjaki vam bodo stali ob strani pri prav vseh korakih, od zasnove sončne elektrarne do priprave vse potrebne dokumentacije, pridobitve soglasij in dovoljenj, postavitve, priključitve na sistem ter vzdrževanja.

Sončne elektrarne MOON so zgrajene iz najkvalitetnejših monokristalnih sončnih celic in drugih kakovostnih komponent priznanih proizvajalcev ter vam zagotavljajo stabilen mesečni donos več desetletij. Njihova pričakovana življenjska doba je trideset let in več.

Podpirali vas bomo tudi po zagonu elektrarne in vam omogočili uporabo zanesljive programske opreme, s katero boste preprosto upravljali sistem, optimalno izkoriščali energijo in nadzorovali stroške. Na voljo so vam tudi kakovostni hranilniki električne energije, ki povečujejo vašo neodvisnost od električnega omrežja.

Ob vsem tem pa vam lahko na enem mestu ponudimo še druge celostne rešitve za trajnostno delovanje, torej tudi polnilne postaje za električna vozila znamk Volkswagen, Audi, CUPRA, SEAT, Škoda in Volkswagen Gospodarska vozila ter prav tako za električne avtomobile drugih znamk, prek podjetja Porsche Leasing pa tudi ugodne možnosti financiranja.

17. Ali nova pravila vplivajo tudi name, ki imam že delujočo sončno elektrarno?
Za že delujoče sončne elektrarne v celotni dobi njihovega obratovanja velja sedaj veljavni sistem obračunavanja po shemi neto meritev.
18. Katere informacije vam moram dati, da lahko od vas dobim individualno ponudbo?

Da lahko pripravimo informativno ponudbo, moramo od vas dobiti le nekaj osnovnih podatkov, ti pa so:

 • ime, priimek, naslov in kraj;
 • tip objekta;
 • naziv podjetja (opcijsko);
 • vaš e-naslov, na katerega boste prejeli ponudbo;
 • tip električnega priključka;
 • nazivna vrednost varovalk;
 • obračunska moč;
 • povprečna letna poraba elektrike;
 • površina in tip strehe.

Do obrazca za povpraševanje lahko dostopate TUKAJ.

19. Kaj je home check in zakaj je potreben?

Home check ali strokovni ogled objekta je potreben zato, da si natančno ogledamo objekt in njegove strešne površine, pravilno usmerimo in dimenzioniramo sončno elektrarno ter določimo lokacijo razsmernika in obseg elektroinštalacij. Obenem odgovorimo tudi na vsa vaša morebitna vprašanja in želje.

S tem omogočimo pokritje vaših potreb po električni energiji in najboljši izkoristek naprave. Vsak objekt ima namreč svoje specifike, zato je njegov ogled ključni korak v procesu načrtovanja sončne elektrarne, s katerim vam zagotovimo najkvalitetnejšo izvedbo in dolgoročno zadovoljstvo z napravo.

20. Na koga se lahko obrnem, če želim dodatne informacije?
Z veseljem vam svetujemo in odgovorimo na dodatna vprašanja na telefonski številki 080 8846 ali na e-naslovu moonpower@porsche.si.
21. Je nujno, da gre moja presežna elektrika v omrežje, ali jo lahko dam komu drugemu, in če da, kako to storim?
Presežki elektrike iz samooskrbnih sončnih elektrarn se trenutno podarjajo dobavitelju električne energije, po novem sistemu obračunavanja pa bi bili ti lahko tudi plačani. Kam s presežki elektrike in po kolikšni ceni naj bi jih dobavitelj električne energije odkupil, naj bi postalo stvar dogovora med lastnikom sončne elektrarne in dobaviteljem. Novi sistem obračunavanja po ukinitvi sheme neto meritev namreč še ni v celoti jasen.
22. Kakšen je celoten postopek do delujoče sončne elektrarne na mojem objektu?

Vašo sončno elektrarno pri znamki MOON zgradimo po načelu na ključ*, kar pomeni, da poskrbimo za izvedbo celotnega postopka: od začetnega strokovnega svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, načrtovanja, montaže in priključitve na distribucijsko omrežje.

Sistem zasnujemo po vaših željah in pričakovanjih, pri omrežnem operaterju uredimo potrebno dokumentacijo in soglasja ter vam pomagamo tudi pri postopku dodelitve subvencije.

Postopek poteka v naslednjih korakih:

 1. Oddate povpraševanje na https://povprasevanje.moon-power.si/ in v nekaj dneh vam pošljemo informativno ponudbo.
 2. Potrdite informativno ponudbo in dogovorimo se za strokovni ogled objekta.
 3. Po strokovnem ogledu zasnujemo za vas prilagojeno sončno elektrarno.
 4. Potrdite ponudbo, izberete način plačila in podpišete pogodbo o nakupu
 5. V vašem imenu izpolnimo vlogo za pridobitev soglasja in jo oddamo pristojnemu elektrodistributerju Poskrbimo za pripravo vse potrebne projektne dokumentacije, pridobivanje ustreznih dovoljenj in vodenje celotnega postopka do priključitve sončne elektrarne.
 6. Od elektrooperaterja prejmete soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje.
 7. S svojim ponudnikom elektrike, ki vam pošilja mesečne položnice za električno energijo, uredite pogodbo o samooskrbi za sončno elektrarno. Ponudnika lahko po želji tudi zamenjate.
 8. Sledi postavitev elektrarne MOON na vaši lokaciji. Ta je hitra in po navadi traja dan ali dva.
 9. Ko je elektrarna postavljena, je čas za končno testiranje. Strokovnjaki MOON jo še isti dan preizkusijo, zaženejo ter opravijo ustrezne meritve in elektrarno tehnično pregledajo.
 10. Po testnem zagonu pripravimo dokumentacijo, potrebno za priključitev sončne elektrarne, in jo oddamo elektrodistributerju.
 11. V nekaj tednih (odvisno od elektrodistributerja) sledi priključitev sončne elektrarne na distribucijsko omrežje.
 12. Svojo elektriko odslej pridobivate s pomočjo sonca. Skozi celotno življenjsko dobo vaše sončne elektrarne vam je pri znamki MOON na voljo vsa podpora za njeno upravljanje in vzdrževanje.

*Končna ponudba in pogodba zajemata izključno opremo in storitve, ki so vključene v specifikacijo ponudbe. Podrobnejše informacije najdete v ponudbi.

23. Kakšni so stroški postavitve sončne elektrarne?

Cena sončne elektrarne je odvisna od njene velikosti, kolikšna pa naj bo ta, vam bodo najbolje svetovali strokovnjaki znamke MOON. Poleg opcije takojšnjega plačila vam MOON prek podjetja Porsche Leasing ponuja tudi različne modele ugodnega financiranja.

Če je sončna elektrarna le del vašega trajnostnega paketa, v katerem so tudi hranilniki, električna vozila in električne polnilnice, je posebna prednost znamke MOON, da vam je na enem mestu poleg vseh prej naštetih rešitev na voljo tudi ponudba financiranja in upravljanja celotnega projekta. Financiranje zagotavlja Porsche Finance Group Slovenia.

24. Kako se izračuna donosnost naložbe?

Ocenjujemo, da se investicija v sončno elektrarno po trenutno veljavnem sistemu net metering izplača vsem, katerih letna poraba je večja od 5000 kilovatnih ur oziroma mesečno za elektriko plačujejo 50 evrov ali več.

Mesečni račun za elektriko bo po izgradnji sončne elektrarne sestavljen le še iz stroška obračunske moči ter prispevka za SPTE in OVE, ki pa je vezan na priključno moč vašega elektropriključka in ga plačujete že zdaj, tudi če ne porabite prav nič električne energije. Razlika med v omrežje oddano in iz omrežja porabljeno elektriko pa se enkrat letno obračuna po enotni tarifi na podlagi meritev dvosmernega števca.

Ta sistem obračunavanja električne energije v tekočem koledarskem letu je torej t. i. net metering, imenovan tudi netiranje oziroma sistem neto meritev. Proizvodnja in poraba se po tem sistemu med seboj kompenzirata. Distributer vam enkrat na leto zaračuna morebitno porabo, ki presega proizvedeno energijo. Poleg stroška same elektrike za ta del porabe (in samo zanj) plačate tudi omrežnino. Če pa letni neto obračun pokaže, da ste s svojo elektrarno ustvarili presežek, ga oddate v omrežje, ne da bi vam operater za to kaj plačal, torej zastonj.

V povprečju se tako investicija v domačo sončno elektrarno po sistemu net metering povrne v osmih do desetih letih, kar je odvisno od velikosti sončne elektrarne (večja ko je, nižja je cena na kilovat) ter seveda vaše porabe in cene električne energije iz omrežja. Pri tem ne pozabite, da bo sončna elektrarna delovala vsaj trideset let.

Čeprav podrobnosti novega sistema obračunavanja po ukinitvi net meteringa še niso v celoti znane in se o njih še dogovarjajo, pa je že jasno, da se vam bo investicija v sončno elektrarno po novem načinu povrnila kasneje kot po trenutno veljavni shemi neto meritev.

Strošek same sončne elektrarne se pri tem ne spreminja in ne vpliva na povrnitev investicije. Ključna je cena, ki jo boste kot potrošnik plačevali svojemu elektrooperaterju za:

 • prav vso elektriko, prevzeto iz omrežja (prej samo za razliko med prevzeto in oddano);
 • omrežnino za vso prevzeto električno energijo (prej samo za razliko med prevzeto in oddano).

Znesek, ki ga stranke plačujemo za omrežnino, je skoraj enak strošku za dobavljeno elektriko, torej bodo spremembe močno udarile po žepu lastnike sončnih elektrarn, ki bodo vlogo za izdajo soglasja za priključitev naprave za samooskrbo vložili po 31. 12. 2023 in s tem ne bodo več upravičeni do sistema neto meritev.

25. Kakšne subvencije in spodbude so na voljo za postavitev sončne elektrarne v Sloveniji?
Subvencije za postavitev sončne elektrarne so v letu 2023 še vedno na voljo pri Eko skladu. Za sončno elektrarno prejmete subvencijo 50 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave (in ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe), za sončno elektrarno skupaj s hranilnikom pa 500 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči (ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne investicije). Če se odločite za katero od rešitev MOON, vam naši strokovnjaki pomagajo pripraviti vso potrebno dokumentacijo in se prijaviti na razpis.
26. Kako dolga je pričakovana življenjska doba sončne elektrarne in koliko vzdrževanja potrebuje ter kakšni so stroški, povezani s tem?

Naše naprave so zgrajene iz kakovostnih komponent priznanih proizvajalcev in zagotavljajo stabilen mesečni donos več desetletij. Njihova pričakovana življenjska doba je lahko trideset let in več.

Fizični pregled elektrarne je priporočljivo opraviti na dve leti. Pri tem se plačajo obisk izvajalca, torej serviserja MOON, in morebitni potrebni popravki, ki so v večini primerov kriti z garancijo proizvajalcev posameznih komponent sončne elektrarne.

Sicer pa se – odvisno od nagnjenosti sistema – za boljši izkoristek priporoča čiščenje modulov (zaradi cvetnega prahu, smoga, listja, umazanije, ptičjih iztrebkov …). Tudi sneg je z modulov priporočljivo odstraniti, če seveda z njih ne zdrsne sam. Prav tako je treba poskrbeti tudi za odstranitev visokih ovir, ki omejujejo dostop svetlobe do modulov (visoka drevesa, grmičevje).

27. Kako lahko optimiziram velikost sončne elektrarne glede na svoje potrebe in razpoložljivo površino?

Za to bodo poskrbeli strokovnjaki MOON, ki si bodo vaš objekt strokovno ogledali, preverili strešno konstrukcijo, orientiranost strehe in njen naklon ter strešna okna in druge arhitekturne dodatke na strehi.

Ključno je takšno dimenzioniranje sončne elektrarne, da bo ta na letni ravni proizvedla toliko električne energije, kot je porabite. Če v bližnji prihodnosti oziroma hkrati načrtujete povečanje porabe elektrike, na primer zaradi polnilne postaje za električno vozilo, je priporočljivo, da tudi to upoštevamo pri izračunu. Tako se bodo lahko pokrile vaše potrebe po električni energiji in bo izkoristek naprave najboljši.

Vsak objekt ima namreč svoje specifike in zato je njegov ogled ključni korak v procesu namestitve sončne elektrarne, s katerim vam zagotovimo najkvalitetnejšo izvedbo in dolgoročno zadovoljstvo z napravo.

28. Kako je treba zavarovati sončno elektrarno pred vremenskimi vplivi, vandalizmom in drugimi tveganji?

Ker so sončne elektrarne nameščene na strehi objektov in s tem izpostavljene zunanjim vplivom, jih je vsekakor smiselno zavarovati proti požaru, direktnemu ali indirektnemu udaru strele, zemeljskemu plazu, toči ter drugim naravnim nesrečam, pa tudi vandalizmu.

Preden se odločite za sklenitev zavarovanja, se pozanimajte, kaj vse zajema zavarovanje sončne elektrarne, kakšna je njegova cena in kolikšno je povračilo v primeru nesreče.

Nekateri zavarujejo sončno elektrarno v okviru zavarovanja svoje hiše, tudi blagovna znamka MOON pa vam v sklopu svojih paketov ponuja ugodno sklenitev zavarovanja.

29. Kakšne so alternativne možnosti shranjevanja električne energije?

V kombinaciji z lastno sončno elektrarno vam energetsko neodvisnost in s tem nižje stroške za elektriko omogoča lastni hranilnik električne energije. Čisto in brezplačno elektriko, ki jo proizvede vaša sončna elektrarna, lahko namreč shranite in porabljate takrat, ko jo potrebujete.

Hranilnik je baterija (s potrebno krmilno elektroniko), v katero lahko začasno shranite vso čisto solarno elektriko, ki jo proizvede vaša sončna elektrarna, ali energijo iz omrežja in jo uporabite takrat, ko je vaša poraba večja od trenutne zmogljivosti sončne elektrarne. Deluje 24 ur na dan, in to tudi v primeru izpada električnega toka. Takrat namreč sistem vzpostavi samostojno omrežje, ki zagotovi nadaljnjo oskrbo z električno energijo.

30. Zakaj je hranilnik energije nekaj, česar ne smem spregledati?

Preprosto se izplača, v prihodnosti pa se bo še bolj, seveda v kombinaciji s sončno elektrarno.

Danes sicer obstaja relativno ugodna shema neto meritev, ki deluje tako, da iz svoje sončne elektrarne oddajate elektriko v omrežje, iz njega pa jo odjemate takrat, ko jo potrebujete. Razlika med oddano in porabljeno električno energijo se enkrat letno obračuna po enotni tarifi na podlagi meritev dvosmernega števca.

Proizvodnja in poraba se po tem sistemu med seboj kompenzirata. Distributer vam enkrat na leto zaračuna morebitno porabo, ki presega proizvedeno energijo, in za ta del porabe plačate tudi omrežnino. Če pa letni neto obračun pokaže, da ste s svojo elektrarno ustvarili presežek, ga oddate v omrežje, ne da bi vam operater za to kaj plačal, torej zastonj.

Žal pa se zakonodaja na tem področju spreminja in ukinja trenutni sistem obračunavanja. Novi bo za uporabnike manj ugoden.

V prihodnosti lahko računamo tudi na to, da bo tarif za električno energijo v enem dnevu precej več kot sedanji dve. Nov tarifni sistem, ki prihaja, bo bistveno bolj zapleten in bo razlikoval tarife glede na več komponent – pet časovnih blokov, dve sezoni in dve vrsti dni. Jasno pa je, da bo elektrika za gospodinjstva najdražja takrat, ko je porabimo največ, to je zjutraj, preden gremo od doma, in popoldne, ko se vrnemo domov.

Ravno tedaj, ko bo električna energija iz omrežja najdražja, jo boste vi lahko porabljali iz svojega hranilnika, če ga boste seveda imeli.