Pogosta vprašanja KONTAKT

Tudi na Triglav sije sonce

27.03.2024

Finančni prihranki, manjša odvisnost od električnega omrežja in nihanja cen ter drugih zunanjih dejavnikov na eni strani, na drugi pa raba solarne energije kot čistega in obnovljivega vira ter zaveza k trajnosti in družbeni odgovornosti: to so razlogi, zakaj se vse več uspešnih podjetij odloča za proizvodnjo in uporabo lastne energije. Med njimi je tudi Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria.

Tudi na Triglav sije sonce

27.03.2024

Premišljena poslovna odločitev

Poslovni sistem Triglav je že dolgo prepoznan kot organizacija, v kateri imata trajnost in zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe pomembno vlogo. Spodbujajo digitalno poslovanje, krepijo trajnostno ozaveščenost zaposlenih, celovito merijo ogljični odtis, veliko pozornosti namenjajo tudi energetski prenovi stavb. Povsem razumljivo je, da so del te zgodbe tudi lastne sončne elektrarne na poslovnih objektih zavarovalnice.

»Največ pozornosti na področju okoljskih dejavnikov posvečamo rešitvam za učinkovito rabo energije in upravljanju ogljičnega odtisa ter vključevanju podnebnih tveganj v sistem upravljanja tveganj. V Skupini Triglav smo zato na nekaterih naših poslovnih stavbah že postavili sončne elektrarne. Glavni cilj projekta je povečati delež obnovljivih energijskih virov v končni rabi energije. Tako sledimo tudi zavezam Skupine Triglav na področju trajnosti, svoje vplive na naravno okolje pa skladno s sprejetimi strateškimi ambicijami zmanjšujemo predvsem z učinkovito rabo energije in omejevanjem izpustov toplogrednih plinov. Ogljični odtis obsega 1 in 2 Skupine smo v letu 2022 zmanjšali za 13 odstotkov,« pojasnjuje premišljeno strateško usmeritev Triglava vodja odnosov z javnostmi Sašo Sever.

Z izgradnjo in postavitvijo sončnih elektrarn na Triglavovih poslovnih objektih želijo v družbi (oziroma širše v Skupini Triglav, ki deluje v šestih državah v regiji) povečati delež zelenih in trajnostnih naložb, zmanjšati ogljični odtis na zaposlenega z vidika proizvodnje električne energije, omejiti tveganja, povezana z veliko fluktuacijo cen električne energije, z lastnimi obnovljivimi viri pridobiti del električne energije za pokrivanje potreb družbe ter z implementacijo zelenih tehnologij (o)krepiti ugled Skupine Triglav.

Sončne elektrarne so postavili na več lokacijah Skupine Triglav. Solarni paneli zdaj že izkoriščajo energijo sonca na stavbah v Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici in Trbovljah. Skupna moč na teh objektih je nekaj manj kot 800 kilovatov. Ocenjujejo, da bodo sončne elektrarne na Triglavovih poslovnih stavbah s trenutnimi kapacitetami skupaj pokrivale okoli 10 odstotkov letne porabe električne energije.

Ko so se v Triglavu odločili za solarno energijo, so v postopku izbora preverili različne rešitve, ki so na trgu, in k oddaji ponudbe povabili več potencialnih partnerjev. Kriteriji za izbiro so bili cenovno najugodnejša rešitev ob upoštevanju inštalirane moči, obsega izkoriščenosti razpoložljivih strešnih površin, nazivne moči ter referenc in izkušenj iz preteklega sodelovanja. Vsi našteti dejavniki so bili razlog, da so se odločili za ponudnika MOON pod okriljem Porsche Slovenija.

Čeprav postopek odločanja in vpeljevanja novosti v prakso pri velikih sistemih in strateških odločitvah včasih traja nekoliko dlje, to za Triglav ne velja. »Prve aktivnosti raziskave trga in postavitev koncepta izgradnje sončnih elektrarn smo začeli pred dvema letoma. Celotna izvedba do popolne funkcionalnosti vseh elektrarn na naših objektih pa je bila zaključena že konec preteklega leta,« pove Sever.

Sončno energijo pri Triglavu že proizvajajo brez težav. Delovanje sistema trenutno nadzirajo in spremljajo sami s pomočjo vzdrževalcev na posameznih lokacijah, v prihodnje pa načrtujejo, da bodo sisteme upravljanja še nadgrajevali in avtomatizirali z novimi rešitvami, ki so že na voljo in jih bo tudi še omogočal MOON.

Zgodbe ni konec

V Triglavu se zgodba trajnosti s sončnimi elektrarnami seveda ne končuje. Na področju trajnostne oziroma učinkovite rabe energije trenutno že poteka večji investicijski projekt na poslovnem objektu na Dunajski cesti 22 v Ljubljani (gre za eno bolj prepoznavnih ljubljanskih poslovnih stavb, nekdanji Slovenijales). V postopku energetske sanacije omenjene stavbe prenavljajo toplotne postaje, menjajo hladilne agregate in hladilne strojnice ter celovito obnavljajo sistem prezračevanja z vgradnjo novih, energetsko bistveno učinkovitejših prezračevalnih naprav. Tako bodo lahko uporabnikom stavbe ponudili dodatne kvalitetne poslovne površine in s tem še nadgradili ponudbo na omenjeni lokaciji. Poleg tega se bosta izboljšala požarna varnost in tudi energetska učinkovitost objekta. Tovrstne aktivnosti bodo nadaljevali tudi na drugih lokacijah Zavarovalnice Triglav.