Pogosta vprašanja KONTAKT

Skupnostna samooskrba

21.11.2022

Živite v večstanovanjskem objektu? Tudi vi imate lahko sončno elektrarno. Glavni argument zanjo je, da se bo naložba ob naraščajočih stroških za elektriko etažnim lastnikom še hitreje povrnila.

Skupnostna samooskrba

21.11.2022

Dobri dve tretjini prebivalcev Slovenije živita v lastnih hišah – in tu namestitev sončne elektrarne ni problematična, če je le na voljo dovolj kapacitete omrežja oziroma transformatorske postaje. Kaj pa, če stanujete v bloku?

Prebivalci blokov se lahko povežejo in sončno elektrarno namestijo po principu skupnostne samooskrbe. Kaj to pomeni? Na eno (ali več) merilnih mest, namenjenih skupni porabi električne energije, priključijo zgrajeno sončno elektrarno, elektriko, ki jo ta proizvede, pa si delijo po ključu, za katerega se dogovorijo. Večina blokov nima dovolj velike strehe, da bi sončna elektrarna na njej v celoti pokrila potrebe po električni energiji vseh stanovalcev, vsekakor pa jim krepko zmanjša strošek za elektriko, tako da se naložba povrne v nekaj letih.

Za skupnostno elektrarno je pomembno:

  • poiskati lokacijo (po navadi gre za streho bloka) in skupno merilno mesto, na katero bo priključena, ter zagotoviti njegovo zadostno moč;
  • skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, v kateri se zapiše način financiranja in delitve proizvedene električne energije;
  • registrirati takšno skupnostno samooskrbo pri upravljavcu omrežja, ki poskrbi, da do dobaviteljev elektrike posameznim stanovalcem pridejo pravilni podatki o porabi z že odštetim deležem proizvedene električne energije.

Kako najlažje razdeliti proizvedeno električno energijo?

  • Najprej se z njo pokrijejo vse potrebe po elektriki na skupnih merilnih mestih (hodniki, garaže, dvigala …).
  • Ostanek se razdeli sorazmerno z vložkom, po navadi glede na površino stanovanja.
  • Upravljavec omrežja v skladu s sklenjeno pogodbo za vsako merilno mesto ob daljinskem odčitavanju in preračunu že avtomatsko odšteje delež proizvedene elektrike ter dobaviteljem posameznih stanovalcev javi le neto porabo.klj
Zelo pomembno je dobro sodelovanje med stanovalci, upravnikom in izvajalcem. O predlogu za postavitev sončne elektrarne se pogovorite na zboru lastnikov. Po veljavnih pravilih ga lahko skličejo upravnik, nadzorni odbor ali etažni lastniki, ki imajo skupaj več kot petinski solastniški delež. Ali boste pridobivali lastno energijo, boste odločali z glasovanjem etažnih lastnikov. Za postavitev sončne elektrarne boste potrebovali soglasje etažnih lastnikov, ki imajo skupaj več kot 50-odstotni solastniški delež. Po sklenitvi pogodbe bo izvajalec v sodelovanju z upravnikom poskrbel za vse potrebne obrazce in postopke.

Kako financirati sončno elektrarno na bloku? Sončno elektrarno na bloku lahko financirate z enkratnim plačilom neposredno iz rezervnega sklada, če je v njem dovolj sredstev, sicer pa na podoben način kot obnove streh in fasad. Izvajalec torej zagotovi obročno plačilo, obroki pa se plačujejo iz vplačil v rezervni sklad.