Prihodnost sintetičnih goriv

28.04.2023

V Bruslju so dvignili veliko prahu s prepovedjo prodaje vozil s termičnim motorjem od leta 2035. Razburjenje se je sedaj nekoliko poleglo, saj so ugodili zahtevi, da bodo izjema avtomobili s klasičnimi motorji, če lahko uporabljajo samo sintetična goriva.

Prihodnost sintetičnih goriv

28.04.2023

Prednost sintetičnih goriv

Prihodnost električnih avtomobilov je vsaj v Evropi jasno začrtana. Vendar ti niso edina možnost za brezemisijsko mobilnost. Številni si prizadevajo poiskati različne alternative električnim vozilom, pri katerih vsaj za zdaj še ne moremo govoriti o ničelnem ogljičnem odtisu, saj tudi vse električne energije za njihovo polnjenje še ne pridobimo iz ogljično ugodnih virov.

Zato se že leta vzporedno z elektrifikacijo avtomobilov iščejo še druge možnosti, ki bi bile v prihodnje predvsem v pomoč e-mobilnosti. Mednje sodijo tudi sintetična goriva, ki se proizvajajo s sinteznimi postopki iz drugih surovin, kot so premog, plin, biomasa ali celo zrak oziroma ogljikov dioksid, ki je njegova sestavina. Prav ogljikov dioksid kot vir je osnova za sintetična goriva, ki so ogljično skoraj nevtralna. Pri proizvodnji se uporabljajo različni postopki, med njimi proces Fischer-Tropsch, ki je najbolj razširjen način sinteze sintetičnih goriv, ter proces RWGS (reverse water-gas shift), s katerim ogljikov dioksid (ob dodajanju vodika) razstavimo na vodo in ogljikov monoksid. Ta je nato vir za sintezo metana, metanola in višjih ogljikovodikov, ki so uporabni za proizvodnjo nadaljnjih sintetičnih materialov in za shranjevanje energije. Ali preprosteje: s postopkom elektrolize (z zeleno električno energijo) ločimo vodik in kisik. Vodik združimo z ogljikovim dioksidom iz zraka in nastane ogljikov monoksid (ter voda), iz katerega nato (spet z dodajanjem vodika) dobimo metanol. Ta se nato lahko uporablja kot surovina za proizvodnjo drugih goriv, kot so etanol, metanol-dizelsko gorivo in metanol-bencin. Vendar pa so ti postopki lahko dragi in zahtevajo zelo veliko energije, zato so še vedno manj razširjeni kot fosilna goriva.

Prednosti sintetičnih goriv

Prednost sintetičnih goriv je, da so lahko čistejša kot fosilna goriva, saj imajo manjši vpliv na okolje (če jih seveda proizvajamo z zeleno električno energije). Pri njihovem zgorevanju se namreč sprosti toliko ogljikovega dioksida, kolikor se ga iz okolja tudi porabi kot vir za proizvodnjo sintetičnih goriv. Zato govorimo o ogljično nevtralnih izpustih.

Predvsem v Nemčiji kot del načrta za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in odvisnosti od fosilnih goriv veliko vlagajo v razvoj sintetičnih goriv. Če se pri njihovi proizvodnji uporabljajo samo obnovljivi viri energije, niso le čistejša alternativa fosilnim gorivom, ampak so v celotnem procesu skoraj brezogljična.

Dejstvo je, da v prihodnje sintetična goriva nikakor ne bodo izpodrinila ali nadomestila elektrike oziroma električne mobilnosti. Bodo pa gotovo zelo dobrodošla pri nišni uporabi za športne avtomobile, intervencijska vozila ipd.

Proizvodnja v Peruju

Porsche je eden izmed vodilnih avtomobilskih proizvajalcev, ki se zavzemajo za uporabo sintetičnih goriv. V začetku leta 2021 je podjetje HIF Global, katerega solastnik je Porsche, v sodelovanju z energetskim podjetjem objavilo namero o gradnji tovarne sintetičnih goriv v Peruju, natančneje v regiji, znani po nenehnih vetrovih, ki pihajo 270 dni na leto, kar vetrnim turbinam omogoča polno delovanje. In danes tovarna s pomočjo sončne in vodne energije že proizvaja sintetično gorivo, četudi še v manjših količinah. Z elektrolizo vodo razcepijo na kisik in vodik, slednjega pa združijo z ogljikovim dioksidom. Nastane sintetični metanol, ki ga predelajo v sintetično gorivo za uporabo v avtomobilih.

Ta projekt je del Porschejevega širšega prizadevanja za razvoj in uporabo sintetičnih goriv. Podjetje želi do leta 2030 zagotoviti, da bodo vsaj 80 odstotkov njegovih športnih avtomobilov poganjala sintetična goriva, kar bi pomembno prispevalo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Iz proizvodnje v Peruju bo do srede desetletja prišlo okoli 55 milijonov litrov sintetičnega goriva letno, do leta 2030 celo desetkrat več. To je sicer kaplja v morje, če vemo, da po svetu vozi 1,3 milijarde vozil, ki jih poganjajo termični motorji. Porsche sintetično gorivo uporablja za lastne potrebe v svojih centrih in na poligonih, prav tako ga bodo vpeljali v prvenstvo Porsche Mobil 1 Supercup. To pomeni, da vozniki športnih avtomobilov v prihodnje ne bodo prikrajšani za prednosti, ki jih prinašajo termični motorji v primerjavi z električnimi. Pri nemškem proizvajalcu avtomobilskih športnikov se kljub temu ne odrekajo razvoju električnih vozil, a so prepričani, da bo tudi proizvodnja sintetičnih goriv s skoraj ničelnim ogljičnim odtisom dodala svoj kamenček v mozaik mobilnosti v prihodnje. Po uspešnem zagonu tovarne v Peruju so namreč že načrtovani še drugi proizvodni obrati po svetu.