Kako do sončne elektrarne?

12.04.2022

Naj vam razložimo vsak korak!

Kako do sončne elektrarne?

12.04.2022

Kako do sončne elektrarne
  1. Najprej je potrebno sprejeti odločitev o finančni konstrukciji projekta, izbrati možnost postavitve glede na lokacijo in pridobiti morebitna dovoljenja. Pri tem vam pomagajo strokovnjaki MOON, ki vam svetujejo, da izberete primerno moč elektrarne, in pomagajo preračunati njeno proizvodnjo, si ogledajo vašo lokacijo in izdelajo idejno zasnovo ter pripravijo ponudbo.
  2. Sledi podpis pogodbe in pooblastila za urejanje dokumentacije. Strokovnjaki MOON za vas pripravijo vse potrebne listine za pristojnega distribucijskega operaterja (soglasje za priključitev). V vašem imenu dokumentacijo tudi vložijo in izpeljejo vse druge potrebne postopke. Dokumentacija in storitve, ki jih potrebujete in jih pripravi ali pomaga pridobiti MOON:

Celoten postopek lahko s pomočjo strokovnjakov znamke MOON izpeljete brez zapletov, ne da bi sami za to potrebovali kakršna koli posebna znanja.

Prednosti lastne sončne elektrarne so jasne. Z njo boste proizvajali lastno solarno električno energijo, kar bo za vas cenovno ugodnejše kot odjem iz omrežja. Sončna elektrarna vam bo zagotavljala tudi neodvisnost od dobavitelja električne energije in dolgoročno zanesljivost cen, zaradi katere boste lahko na nihanje cen pozabili.

Zakaj se torej še niste odločili za ta korak? Morda zato, ker dvomite, ali se boste znali odločiti za pravo rešitev in izpeljati vse postopke, kot je treba? Brez skrbi, s pravo strokovno pomočjo boste zmogli brez težav. Tu je 5 korakov, ki vas popeljejo do lastne sončne elektrarne:

1.

Finančna ocena, izbira lokacije, presoja

Najprej je potrebno sprejeti odločitev o finančni konstrukciji projekta, izbrati možnost postavitve glede na lokacijo in pridobiti morebitna dovoljenja. Pri tem vam pomagajo strokovnjaki MOON, ki vam svetujejo, da izberete primerno moč elektrarne, in pomagajo preračunati njeno proizvodnjo, si ogledajo vašo lokacijo in izdelajo idejno zasnovo ter pripravijo ponudbo.

2.

Podpis pogodbe in pooblastila za urejanje dokumentacije

Sledi podpis pogodbe in pooblastila za urejanje dokumentacije. Strokovnjaki MOON za vas pripravijo vse potrebne listine za pristojnega distribucijskega operaterja (soglasje za priključitev). V vašem imenu dokumentacijo tudi vložijo in izpeljejo vse druge potrebne postopke. Dokumentacija in storitve, ki jih potrebujete in jih pripravi ali pomaga pridobiti MOON: Dokumentacija in storitve, ki jih potrebujete in jih pripravi ali pomaga pridobiti MOON:

  • Izdelava projektne dokumentacije
  • Pridobivanje soglasja za priključitev
  • Pridobivanje nepovratnih sredstev
  • Dobava materiala
  • Postavitev sončne elektrarne
  • Pogodba o priključitvi
  • Priključitev sončne elektrarne na omrežje
  • Pogodba o uporabi sistema končnega odjemalca
3.

Izdaja soglasij in dovoljenj

Roki za izdajo soglasij so kljub drugačnim predpisom lahko dolgi tudi nekaj mesecev, zato se velja na postavitev pripraviti dovolj zgodaj.

4.

Izgradnja in preizkus

Ko je projekt izdelan ter pridobljena vsa soglasja in sklenjene vse pogodbe, strokovnjaki MOON elektrarno fizično postavijo, kar traja dan ali dva.

5.

Sledijo preizkus, zagon in meritve.

6.

Priključitev

Preverite na lastnem primeru

Na vašem konkretnem primeru izračunajte, koliko bi znašala vaša investicija v sončno elektrarno ter koliko bi z lastno oskrbo z električno energijo lahko prihranili.
IZRAČUNAJ