Pogosta vprašanja KONTAKT

Financiranje za fizične osebe

Ponudba velja za fizične osebe.

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že zaračunan oz. vključen davek na finančne storitve.

EOM 0,28 % velja na dan informativne ponudbe. Navedena Efektivna obrestna mera (EOM) se lahko spremeni, če se spremenijo stroški refinanciranja, če se spremenijo stroški obdelave kredita ali rizičnega sklada ali če se spremeni datum zapadlosti obrokov. Način odplačevanja obveznosti po predmetni pogodbi je anuiteten. V efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z variabilnim delom cene produkta kreditiranja, neizpolnjevanjem pogodbe, stroški povezani s prodajno pogodbo dobavitelja, stroški povezani s prodajno pogodbo dobavitelja, stroški denarnih nakazil in stroški povezani z uporabo produkta kreditiranja. Skupni stroški kredita so izračunani kot: odplačilna doba x mesečni obrok + stroški obdelave + rizični sklad - znesek kredita. Seznanjen/a sem, da bo Skupina PFGS zgornje osebne podatke, ki sem jih posredoval/a prodajnemu svetovalcu, uporabila za namen priprave informativne ponudbe za kreditiranja nakupa produkta, saj sem izkazal/a interes za sklenitev pogodbenega razmerja. Skupina PFGS osebnih podatkov ne bo uporabila za nobene druge namene ter jih bo hranila največ eno leto od vnosa podatkov (zaradi izdobave naročenega produkta ali zaradi spremembe ponudbe).

Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV).